EDIT

EDIT

Bijzondere ervaringen komen veel voor en zijn over het algemeen onschuldig. Een kleine groep mensen krijgt echter buitengewoon veel last van deze ervaringen. PsyQ EDIT biedt diagnostiek en behandeling aan (jong)volwassenen van 18 tot en met 35 jaar om te voorkomen dat deze ervaringen verergeren en iemands leven gaan overheersen. De behandeling bij PsyQ EDIT is een aanvullende behandeling voor cliënten die al bij PsyQ of Brijder in behandeling zijn. Het behandelaanbod bestaat uit psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie en -training. 

De doelstelling van EDIT Haaglanden is het voorkomen van een eerste psychotische episode door middel van het verminderen van lijdensdruk van buitengewone ervaringen en het voorkomen van een langdurig psychiatrisch zorgtraject door het verbeteren van sociaal en beroepsmatig functioneren.

Wist je dat…

  • Bij 84% van de cliënten bovenstaande doelstelling wordt bereikt;
  • PsyQ EDIT sinds 2019 een TOPGGz-keurmerk heeft en;
  • In mei 2023 het keurmerk werd verlengd voor vier jaar! 
  • Er meerdere innovaties vanuit PsyQ-EDIT worden geïnitieerd, zoals de Patroon Intake (POL);
  • De zorg van de afdeling gewaardeerd wordt met een gemiddeld rapportcijfer 8;
  • De afdeling EDIT jaarlijks 80 consultaties en 60 second opinions uitvoert;
  • EDIT veel wetenschappelijk onderzoek uitvoert en verbonden is aan het Mark van der Gaag research centre. Bekijk bijvoorbeeld meer over het Deepfake onderzoek

Eerder = Beter platform PsyQ EDIT

Eerder = Beter platform

PsyQ EDIT heeft het Eerder = Beter platform gebouwd op de website van Mind Young voor jongeren met bijzondere ervaringen.

Alle afdelingen van topggz

Alle TOPGGz-afdelingen

Bekijk alle TOPGGz-afdelingen van Parnassia Groep