paginakop - familiepaginas

Familiebijeenkomsten

200x200+gezin+op+bank.jpg

Afdelingen van Parnassia Groep organiseren regelmatig familieavonden om u te informeren over onder meer:

  • psychische stoornissen en mogelijke oorzaken
  • herkennen van verschijnselen
  • vaardigheden om hiermee om te gaan
  • omgaan met eigen emoties
  • uitwisselen van ervaringen
  • verschillende ondersteuningsmogelijkheden

Het kan zijn dat het behandelteam waar uw naaste in behandeling is, ook bijeenkomsten organiseert. Vraag uw contactpersoon hier naar.