Binge Eating Disorder (eetbuistoornis)

Binge Eating Disorder (BED)

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

Als je met grote regelmaat en in korte tijd ongewoon grote hoeveelheden voedsel eet, dan heb je een eetbuistoornis die Binge Eating Disorder, afgekort BED,  genoemd wordt. BED heeft overeenkomsten met boulimia nervosa, maar mensen met Binge Eating Disorder braken vaak niet en hebben vaker overgewicht dan bij boulimia het geval is.

Binge Eating Disorder kenmerken

Binge Eating Disorder (BED) is te herkennen aan een aantal symptomen die kenmerkend zijn voor deze eetbuistoornis:

 • geen controle hebben over de eetbuien en niet kunnen stoppen met eten tijdens zo’n eetbui
 • sneller eten dan normaal en niet stoppen bij een vol gevoel
 • veel eten in korte tijd
 • geen honger hebben, maar toch het gevoel hebben dat je moet eten
 • regelmatig deze eetbuien hebben
 • geen plezier of vreugde beleven aan het eten
 • schuldig voelen na een eetbui
 • geen pogingen doen om het voedsel of de calorieën weer kwijt te raken door bijvoorbeeld overgeven op te wekken, veel te gaan sporten of extreem te gaan lijnen
 • overgewicht of snelle gewichtstoename

Binge Eating Disorder oorzaken

Net als bij alle eetstoornissen zijn er geen duidelijke oorzaken aan te wijzen voor het ontwikkelen van de eetbuistoornis. Het is een samenloop van omstandigheden. Vaak is er een ‘trigger’; een ingrijpende gebeurtenis die ervoor zorgt dat iemand een eetbuistoornis gaat ontwikkelen. Maar er is al een hele aanloop geweest naar dit moment. Sommige mensen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van BED. Anders gezegd, ze hebben er aanleg voor. Negatieve ervaringen, een negatief zelfbeeld, opvoeding en cultuur kunnen ook een rol spelen in het ontstaan van een eetbuistoornis. De eetbuien kunnen een gevolg zijn van periodes te weinig eten, daarnaast komen de eetbuien vaak voor bij verschillende gevoelens zoals eenzaamheid en verveling. Het eten kan op een gegeven moment een manier worden om met dingen om te gaan.

Gevolgen Binge Eating Disorder

Elke eetstoornis, of het nu boulimia, binge, anorexia of een andere eetstoornis is, heeft lichamelijke, psychische en sociale gevolgen. Een korte en niet volledige opsomming van de gevolgen van overeten of binge eating disorder:

Lichamelijke gevolgen

 • overgewicht
 • grotere kans op hart en vaatproblemen, hoge bloeddruk
 • ontstaan van pijnlijke gewichten
 • rugpijn

Psychische gevolgen

 • ontstaan van onzekerheid door een verstoord zelfbeeld
 • depressieve klachten

Sociale gevolgen

 • Door de eetbuien en het ontstaan van het overgewicht trekt iemand zich meer en meer terug. Contacten met anderen worden minder. Isolement en eenzaamheid liggen op de loer. Iemand kan hierdoor ook depressief worden.

 

De NOS heeft een informatief filmpje gemaakt:

Binge Eating Disorder behandeling

De Binge Eating Disorder behandeling wordt uiteraard afgestemd op de persoon in kwestie. Wat zijn de klachten en wat is de ernst van de stoornis? Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat cognitieve gedragstherapie de meest effectieve behandelaanpak is bij BED. Centraal in deze Binge Eating Disorder behandeling staan de ideeën en gedachten die iemand heeft over eten, gewicht en lichaamsvormen én of deze gedachten kloppen.
Ook is er tijdens de Binge Eating Disorder behandeling veel aandacht voor het veranderen van gedrag.

 • Hoe stop je de eetbuien?
 • Hoe leer je regelmatiger eten?
 • Hoe kun je eetregels doorbreken?

In de behandeling komen ook onderwerpen aan bod als:

 • onzekerheid
 • negatief zelfbeeld
 • perfectionisme
 • omgaan met emoties

Gesprekken met partner en/of ouders kunnen ook onderdeel zijn van de behandeling.

Soms wordt een individuele behandeling geadviseerd, soms valt de keuze op een groepsbehandeling. Met een groep en in een groep de eetstoornis aanpakken heeft als voordeel dat alle aanwezigen de problemen uit eigen ervaringen herkennen. Vanwege deze herkenning van de problemen kunnen de groepsleden elkaar onderling steunen en vertellen hoe zij omgingen met de problemen die bij deze eetbuistoornis horen. Dit geeft een gevoel van ‘ik sta er niet alleen voor’. De behandelaar bepaalt, na overleg met jou, de meest geschikte behandeling.

BED is geen obesitas. Er zijn overeenkomsten tussen BED en obesitas, maar het zijn toch 2 verschillende aandoeningen. Bij BED heeft iemand regelmatig eetbuien waarbij iemand veel eet en aankomt. Iemand met obesitas eten de hele dag door, ze hebben dus geen eetbuiten.

Bij obesitas heeft iemand ernstig tot zeer ernstig overgewicht. Het is geen stoornis of ziekte. Wel kan een eetstoornis de oorzaak van van de obesitas. BED is een psychische stoornis en komt daarom ook voor in DSM 5, het handboek van de psychiatrische diagnostiek. Obesitas dus niet.  BED en obesitas komen wel vaak samen voor.

Eetstoornis herkennen

Stel je jezelf de vraag: 'Heb ik een eetstoornis'? Vul dan de eetstoornis test in. Je kunt dan zien of jouw klachten mogelijk verband houden met een eetstoornis.