Behandeling van psychische klachten door migratie

Behandeling van psychische klachten door migratie

200x200+Maureen+Jaggan+2.png

‘Niet begrepen worden hoeft niet door de taal te komen, maar kan ook een verschil in cultuur zijn’, aldus Maureen Jaggan, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij i-psy, specialist in interculturele psychiatrie.

i-psy biedt cultuursensitieve behandelingen (openstaan voor de culturele waarden, geloof,
gedragingen en opvattingen van een andere cultuur) aan mensen met psychische problemen door emigratie (verhuizing naar een ander land). Hierbij wordt rekening gehouden met jouw cultuur en geloofsovertuiging.

Behandeling in jouw (moeder)taal

Je wordt bij voorkeur behandeld door een hulpverlener die jouw (moeder)taal spreekt. Iedere behandeling start met een onderzoek, daaruit volgt een diagnose (dat is het vaststellen of je een ziekte hebt en zo ja, welke). Na de diagnose wordt er samen met jou een behandelplan opgesteld dat bij je past. Als het nodig is krijg je medicijnen voorgeschreven.

Online behandeling

Het is ook mogelijk om een online behandeling voor angst- en stemmingsklachten te volgen. Behandeling kan eventueel plaatsvinden in de taal waar de voorkeur naar uit gaat, indien er een behandelaar is die de voorkeurstaal spreekt. Lees meer over onze online behandeling.

Trainingen

Om je te ondersteunen bij je herstel geeft i-psy ook trainingen, zoals een assertiviteitstraining (voor jezelf leren opkomen, je eigen grenzen bewaken en vergroten van je zelfvertrouwen) of een sociale vaardigheidstraining (leren gemakkelijker om te gaan met anderen en met lastige situaties). Daarnaast word je begeleid bij jouw contact met andere instanties zoals Maatschappelijk Werk, de woningbouwvereniging en de Sociale Dienst. Behandeling kan je van je probleem afhelpen of je leren ermee om te gaan.