Behandeling van psychische klachten door migratie

Behandeling van psychische klachten door migratie

200x200+Maureen+Jaggan+2.png
"Niet begrepen worden hoeft niet door de taal te komen, maar kan ook een verschil in cultuur zijn", aldus Maureen Jaggan, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij i-psy, specialist in interculturele psychiatrie.

i-psy biedt cultuursensitieve behandelingen (openstaan voor de culturele waarden, geloof,
gedragingen en opvattingen van een andere cultuur) aan mensen met psychische problemen door emigratie (verhuizing naar een ander land). Hierbij wordt rekening gehouden met uw cultuur en geloofsovertuiging.

Behandeling in uw (moeder)taal

U wordt bij voorkeur behandeld door een hulpverlener die uw (moeder)taal spreekt. Iedere behandeling start met een onderzoek, daaruit volgt een diagnose (dat is het vaststellen of u een ziekte heeft en is dit het geval, welke ziekte is dat dan). Na de diagnose wordt er samen met u een behandelplan opgesteld dat bij u past. Als het nodig is krijgt u medicijnen voorgeschreven.

Trainingen

Om u te ondersteunen bij uw herstel geeft i-psy ook trainingen, zoals een assertiviteitstraining (voor jezelf leren opkomen, je eigen grenzen bewaken en vergroten van je zelfvertrouwen) of een sociale vaardigheidstraining (leren gemakkelijker om te gaan met anderen en met lastige situaties). Daarnaast wordt u begeleid bij uw contact met andere instanties zoals Maatschappelijk Werk, de woningbouwvereniging en de Sociale Dienst. Behandeling kan u van uw probleem afhelpen of kan u leren er mee om te gaan.