Migratie en psyche

Migratie en psyche

200x200+Maureen+Jaggan+2.png

Niet begrepen worden hoeft niet door de taal te komen, maar kan ook een gevolg van een verschil in achtergrond en opvattingen  zijn, aldus Maureen Jaggan, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij i-psy, specialist in interculturele psychiatrie.

Uw achtergrond en opvattingen

Levensbeschouwing, opvattingen over gezondheid en ziekte hebben grote invloed op hoe mensen in het leven staan en hun problemen ervaren. Behandelingen die rekening houden met deze persoonlijke aspecten hebben vaak een betere kans van slagen. U kunt bij Parnassia Groep erop rekenen dat er tijdens de hele behandeling oog is voor uw unieke achtergrond.

Al bij het eerste contact staan wij, samen met u, stil bij uw persoonlijk verhaal, uw perspectief, wat voor u op het spel staat en wat u in een behandeling belangrijk vindt. Hierdoor laten wij de behandeling beter aansluiten bij uw persoonlijke behoeften.

Leven met meerdere culturen

Migratie is vaak een ingrijpende gebeurtenis en vraagt veel van mensen. U moet een bestaan opbouwen in een nieuwe omgeving, waar u de taal nog niet goed kent en waar gewoontes anders zijn. Misschien heeft u in uw land van herkomst schokkende gebeurtenissen meegemaakt.
U heeft mogelijk psychische klachten ontwikkeld door uw ervaringen en problemen na de migratie. Migratie werkt lang door in families. Het beïnvloedt vaak ook nog het leven van kinderen van migranten.

U krijgt bij Parnassia Groep hulp die zoveel mogelijk rekening houdt met uw taal- en culturele achtergrond. Dit gebeurt bij al onze specialismen. Als het nodig is gebruiken we een professionele tolk. Daarnaast biedt i-psy (onderdeel van Parnassia Groep) specialistische cultuursensitieve behandeling voor volwassenen, jongeren en kinderen met verschillende culturele achtergronden. U kunt aangeven of u de behandeling in uw eigen taal wilt. In veel gevallen is dat mogelijk.

Leven met meerdere culturen speelt niet alleen bij migratie uit het buitenland. Ook binnen Nederland zijn er sociale groepen met een eigen culturele achtergrond. Stad en platteland kennen culturele verschillen, maar ook religieuze groepen en regio’s. Ook dan is het belangrijk uw  achtergrond en persoonlijke geschiedenis te weten zodat wij een een goede behandeling kunnen bieden.

Aandacht voor uw unieke achtergrond

Parnassia Groep heeft bijzondere aandacht voor uw unieke achtergrond, de zaken die u maken tot wie u bent. Daarom informeren we altijd direct aan het begin van de behandeling hoe u en uw omgeving over uw klachten denken, hoe ze ontstaan zijn en wat gezien de klachten goede zorg is en wat niet, wat u steunt en wat uw klachten erger maakt. Zo begrijpen wij u beter en kunnen dan de zorg geven die u nodig heeft.