Migratie en psyche

Migratie en psyche

200x200+Maureen+Jaggan+2.png

Niet begrepen worden hoeft niet door de taal te komen, maar kan ook een gevolg van een verschil in achtergrond en opvattingen zijn, aldus Maureen Jaggan, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij i-psy, specialist in interculturele psychiatrie.

Jouw achtergrond en opvattingen

Levensbeschouwing, opvattingen over gezondheid en ziekte hebben grote invloed op hoe mensen in het leven staan en hun problemen ervaren. Behandelingen die rekening houden met deze persoonlijke aspecten hebben vaak een betere kans van slagen. Je kunt bij Parnassia Groep erop rekenen dat er tijdens de hele behandeling oog is voor jouw unieke achtergrond.

Al bij het eerste contact staan wij, samen met jou, stil bij jouw persoonlijk verhaal, jouw perspectief, wat voor jou op het spel staat en wat je in een behandeling belangrijk vindt. Hierdoor laten wij de behandeling beter aansluiten bij jouw persoonlijke behoeften.

Leven met meerdere culturen

Migratie is vaak een ingrijpende gebeurtenis en vraagt veel van mensen. Je moet een bestaan opbouwen in een nieuwe omgeving, waar je de taal nog niet goed kent en waar gewoontes anders zijn. Misschien heb je in jouw land van herkomst schokkende gebeurtenissen meegemaakt. Je hebt mogelijk psychische klachten ontwikkeld door je ervaringen en problemen na de migratie. Migratie werkt lang door in families. Het beïnvloedt vaak ook nog het leven van kinderen van migranten.

Je krijgt bij Parnassia Groep hulp die zoveel mogelijk rekening houdt met jouw taal- en culturele achtergrond. Dit gebeurt bij al onze specialismen. Als het nodig is gebruiken we een professionele tolk. Daarnaast biedt i-psy (onderdeel van Parnassia Groep) specialistische cultuursensitieve behandeling voor volwassenen, jongeren en kinderen met verschillende culturele achtergronden. 

Leven met meerdere culturen speelt niet alleen bij migratie uit het buitenland. Ook binnen Nederland zijn er sociale groepen met een eigen culturele achtergrond. Stad en platteland kennen culturele verschillen, maar ook religieuze groepen en regio’s. Ook dan is het belangrijk jouw achtergrond en persoonlijke geschiedenis te weten zodat wij een een goede behandeling kunnen bieden.

Aandacht voor jouw unieke achtergrond

Parnassia Groep heeft bijzondere aandacht voor jouw unieke achtergrond, de zaken die je maken tot wie je bent. Daarom informeren we altijd direct aan het begin van de behandeling hoe jij en je omgeving over jouw klachten denken, hoe ze ontstaan zijn en wat gezien de klachten goede zorg is en wat niet, wat je steunt en wat jouw klachten erger maakt. Zo begrijpen wij je beter en kunnen dan de zorg geven die je nodig hebt.