Geneesheer-directeur

Geneesheer-directeur Parnassia Groep

regulier-wachttijden.png
De geneesheer-directeur is een psychiater, met als belangrijkste taak de wet- en regelgeving bijhouden en vertalen naar hanteerbare adviezen en richtlijnen voor de hulpverleners. Parnassia Groep heeft een staf die gespecialiseerd is in gezondheidswetgeving, die de geneesheer-directeur ondersteunt.

Binnen Parnassia Groep werken meerdere geneesheer-directeuren.

  • Regio Haaglanden: Dyllis van Dijk, Femke Kruithof en Barbara Jonker. Liesbeth Kalma is de geneesheer-directeur voor kind en jeugd.
  • Regio Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden: Jeroen Verveer en Marian van Verschuer. Liesbeth Kalma is de geneesheer-directeur voor kind en jeugd.
  • Regio Noord-Holland: Colinda Herbert en Klaas Bets
  • Regio Limburg: Lut Kelgtermans
  • Leo Kannerhuis (alle regio's): Klaas Bets​​​​