Geneesheer-directeur

Geneesheer-directeur Parnassia Groep

regulier-wachttijden.png

Binnen Parnassia Groep werken meerdere geneesheer-directeuren. Dit zijn allemaal psychiaters. Zij hebben een onafhankelijke positie binnen onze organisatie

Zij vervullen een heel belangrijke rol als er sprake is van verplichte zorg.

De belangrijkste taken van een geneesheer-directeur zijn:  

 • bijhouden van wet- en regelgeving en deze vertalen naar adviezen en richtlijnen voor onze hulpverleners;
 • meedenken met behandelaren bij dilemma’s, medisch-ethische en privacyvraagstukken;
 • afhandelen van verzoeken tot vernietiging van een cliëntdossier.
 • onderhouden van contact met ketenpartners zoals OM, Rechtbank, gemeenten;
 • leiding geven aan onderzoek bij incidenten en calamiteiten in de zorg;
 • contact onderhouden met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Geneesheer-directeuren per regio

Binnen Parnassia Groep werken onderstaande geneesheer-directeuren.

 • Regio Noord-Holland
  Colinda Herbert en Klaas Bets (tevens Youz)
 • Regio Haaglanden
  Dyllis van Dijk, Femke Kruithof en Barbara Jonker. Liesbeth Kalma (Youz)
 • Regio Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden
  Jeroen Verveer en Marian van Verschuer. Liesbeth Kalma (Youz).
 • Regio Limburg
  Lut Kelgtermans
 • Leo Kannerhuis (alle regio's)
  Sandra Schreuder

Juristen gezondheidsrecht ondersteunen de geneesheer-directeuren. Samen vormen zij het College Geneesheer-directeuren.

 

Contact met de geneesheer-directeur

Als je contact wilt met een van onze geneesheer-directeuren of je wilt je dossier laten vernietigen, vul het contactformulier in of kijk onder contact.