Geneesheer-directeur

Geneesheer-directeur Parnassia Groep

regulier-wachttijden.png
De geneesheer-directeur is een psychiater, met als belangrijkste taak de wet- en regelgeving bijhouden en vertalen naar hanteerbare adviezen en richtlijnen voor de hulpverleners. Parnassia Groep heeft een staf die gespecialiseerd is in gezondheidswetgeving, die de geneesheer-directeur ondersteunt.

Binnen Parnassia Groep werken geneesheer-directeuren. 

  • Regio Haaglanden: Wilma Neumann-Koke en Dyllis van Dijk
  • Regio Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden: Jeroen Verveer, Marian van Verschuer en Sandra van Tongerloo
  • Regio Noord-Holland: Klaas Bets

Voor Kind en Jeugd is voor de regio's Haaglanden en Rijnmond een aparte geneesheer-directeur aangesteld: Liesbeth Kalma