De geneesheer-directeur is een psychiater, met als belangrijkste taak de wet- en regelgeving bijhouden en vertalen naar hanteerbare adviezen en richtlijnen voor de hulpverleners. Parnassia Groep heeft een staf die gespecialiseerd is in gezondheidswetgeving, die de geneesheer-directeur ondersteunt.

Binnen Parnassia Groep werken drie geneesheer-directeuren. Zij zijn verdeeld over onze drie kernregio's:

  • Regio Haaglanden: Mevr. Wilma Neumann-Koke
  • Regio Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden: Marian van Verschuer
  • Regio Noord-Holland: Klaas Bets