paginakop - familiepaginas

Familieraad

200x200+gezin+op+bank.jpg

Als familie weet je als geen ander wat het betekent als jouw familielid in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Jouw ervaringsdeskundigheid levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van onze zorg.

Vanuit die ervaring is er een familieraad ván, door en voor familie en direct betrokkenen van onze cliënten. Dit is een regionale familieraad voor familie en directbetrokkenen van onderdelen van Parnassia Groep.

De familieraad komt op voor de gezamenlijke belangen van familie en direct betrokkenen en draagt zo bij aan goede zorg voor hen. De familieraad is ervan overtuigd dat cliënten door ons beter behandeld kunnen worden als familieleden nauwer bij de behandeling betrokken worden en er goed met hen wordt samengewerkt. De familieraad is een medezeggenschapsorgaan en heeft bevoegdheden gebaseerd op een overeenkomst met een bestuurder van Parnassia Groep.

Gevraagd en ongevraagd

Via de Familieraad kun je als familielid gevraagd en ongevraagd jouw visie geven op onze hulpverlening.

De Familieraad

 • behartigt gezamenlijke belangen van familie
 • overlegt met de bestuurder en de directies van de onderdelen van Parnassia Groep
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan een bestuurder als formele gesprekspartner
 • overlegt met de cliëntenraden en de concern cliëntenraad
 • bemiddelt bij collectieve klachten, vragen en problemen
 • stimuleert de betrokkenheid van en de samenwerking met de familie bij de behandeling
 • stimuleert goed familiebeleid als integraal onderdeel van de kwaliteit van de zorg.

Hoe werkt de familieraad

Als de familieraad regelmatig dezelfde klachten of vragen hoort over een afdeling of een regeling, helpt de raad bij het zoeken naar een oplossing. Voor de behandeling van individuele klachten of vragen verwijst de familieraad door naar de familievertrouwenspersoon.

Krachten bundelen

Om het doel van de familieraad te bereiken is intensief  contact met jou als familie nodig. De familieraad nodigt je uit te laten horen wat je van de zorg en hulpverlening vindt, zodat zij weten hoe zij jouw belangen goed kunnen behartigen en je kunnen vertegenwoordigen. De familieraad kan altijd versterking gebruiken. Ben je familielid van een patiënt bij die bij één van onze zorgmerken in behandeling is dan kun je lid worden.

Meld je aan

Voor diverse werkzaamheden zijn mensen nodig. Als je niet van vergaderen houdt, kun je bijvoorbeeld

 • namens familie optreden als contactpersoon bij de afdelingen
 • helpen bij het organiseren van familieavonden
 • een nieuwsbrief opstellen
 • een klein onderzoek doen
 • beleidsstukken van advies voorzien