Eetstoornissen bij kinderen

Eetstoornissen bij kinderen

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

Voor sommigen kinderen is eten een probleem; niet willen eten of zich juist niet in kunnen  houden. Het zijn 2 uitersten met nog allerlei andere variaties daar tussenin. Dit worden eetstoornissen of ook wel eetproblemen genoemd. Het zijn niet alleen tieners of volwassenen die een eetstoornis kunnen krijgen. Ook onder kinderen komen eetstoornissen voor en zelfs een peuter kan eetproblemen hebben, al gaat het dan vooral om voedselweigering wat relatief onschuldig is.

Het eetprobleem van het kind heeft ook zijn invloed op anderen in het gezin. Dat is de reden dat we naast het kind met een eetstoornis ook kijken naar het gezin.

Hoe merk je dat je kind een eetprobleem heeft?

Goed en gezond eten is voor jonge kinderen erg belangrijk. Het lichaam groeit en heeft daarvoor voedingsstoffen nodig en die zitten in het eten. Krijgt een kind onvoldoende voedingsstoffen binnen dan blijft het achter in zijn ontwikkeling (lengte en gewicht).

Vaak zijn het de ouders die als eersten merken dat hun kind niet goed eet. Een keer niet goed eten of nauwelijks trek hebben kan voorkomen, maar als dit vaker optreedt kan er een patroon zijn. Ook het consultatiebureau of de huisarts kan opmerken dat het gewicht van het kind achterblijft bij wat je zou verwachten bij een kind van die leeftijd. Het verband met niet goed eten is dan snel gelegd. Eetproblemen bij een peuter of bij jongere kinderen worden vaak (redelijk) snel opgemerkt. 

Een wat ouder kind kan de eetstoornis verbergen. Soms omdat het kind en ook de ouders niet (in)zien dat er een probleem is. Het kind kan het ook geheim houden, maar op een gegeven moment komen er lichamelijk klachten zoals

  • het vaak en/of snel koud hebben
  • snel moe zijn
  • mager worden
  • niet meer ongesteld worden

Meer informatie over signalen en symptomen staan op de websites van Youz, het kind- en jeugdonderdeel van Parnassia Groep.

Welke eetstoornissen zijn er?

Een eetstoornis of een eetprobleem is een containerbegrip. Hier vallen alle problemen onder die te maken hebben met eten. Van zo min mogelijk eten , of juist veel eten (obesitas ligt op de loer), van eten en weer uitspugen tot niet kunnen eten. Eetproblemen bij kinderen leiden tot allerlei problemen. Obesitas bij kinderen en anorexia bij kinderen komt vaker voor dan iemand zou denken.
De meest voorkomende eetstoornissen bij kinderen zijn anorexia en boulimia. Daarnaast zijn er ook kinderen die niet  kunnen eten omdat het pijnlijk is. Dit kan een lichamelijke oorzaak hebben. Een heftige gebeurtenis kan de reden zijn van een eetprobleem. Dan is er een psychische oorzaak. Soms hebben kinderen overgewicht tot zeer fors overgewicht. Dit wordt obesitas genoemd.

Anorexia

Iemand met anorexia vindt zichzelf te dik (terwijl dat niet klopt)  en gaat afvallen. Of diegene is bang aan te komen en gaat afvallen of spuugt het eten weer uit.  Kinderen met anorexia hebben een vervormd lichaamsbeeld, dus geen goed beeld hoe een lichaam eruit moet zien.

Boulimia

Kinderen met boulimia hebben eetbuien. Dan wordt ontzettend veel gegeten en kunnen ze ook niet meer stoppen. Maar ze willen niet aankomen;  overgeven of laxeerpillen gebruiken zorgt ervoor dat ze het eten weer kwijtraken. Soms gaan tieners met boulimia ook heel veel sporten om maar niet zwaarder te worden.

Op de website van Youz, onderdeel van Parnassia Groep, staat meer informatie over de behandeling van eetstoornissen.  

Obesitas

Officieel is obesitas geen eetstoornis die ontstaan is door een psychische probleem. Daarom biedt Parnassia Groep geen behandeling voor obesitas. Wel kunnen door de obesitas psychische problemen ontstaan.

Wil je de obesitas van je kind aanpakken? Overleg met de huisarts wat je het best kunt doen.

Iemand die te dik is heeft overgewicht. Is er veel te veel overtollig vet dan wordt dat ernstig overgewicht genoemd., Een ander woord daarvoor is obesitas. Om te kijken of een kind obesitas heeft wordt de body mass index (BMI) berekend.  Dit is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht aangeeft.

Obesitas beïnvloedt het leven van kinderen

Door het overgewicht kunnen kinderen zich minder makkelijk of snel bewegen (als hun vriendjes of vriendinnetjes). Ze kunnen bij gymlessen niet goed meekomen of worden altijd als laatste gekozen. Dit kan weer leiden tot sociale en emotionele problemen; bijvoorbeeld verminderd zelfvertrouwen en gepest worden.    
Daarnaast is overgewicht ook een gezondheidsrisico. Het vergroot de kans op diabetes (suikerziekte) en een te hoog cholesterol en dat vergroot de kans op hart- en vaatziekten op latere leeftijd.

Samen eten is belangrijk

Zien eten doet eten is een bekend spreekwoord. Door samen te eten zien de kinderen ook dat anderen ‘ hun eten’  ook eten. Dat kan drempelverlagend werken. Ouders geven dus het goede voorbeeld.
Daarnaast is samen eten ook een gezellig moment voor het gezin. Houd het ook gezellig. Teveel aandringen dat het kind moet eten kan de weerstand vergroten. En je raakt boos en gefrustreerd.

Kinderen zien vaak zelf niet dat ze een eetprobleem hebben. Toch is het goed om jouw ongerustheid te laten blijken door bijvoorbeeld aan te geven dat je het beste met hem/haar voorhebt en dat je je ongerust maakt.

Lees ook: Tips voor vrienden en familie.

Youz helpt!

Bij Parnassia Groep richt Youz zich specifiek op het kind. Daar vind je meer informatie over de verschillende eetstoornissen en behandeling.

Een eetprobleem of stoornis van een kind raakt het hele gezin. Daarom besteden we in de behandelingen ook aandacht  aan het kind én het gezin.