ADHD bij volwassenen

Medicatie

Sandra+Kooij.png

Dankzij behandeling is ADHD veel beter te beheersen. Medicatie is ook onderdeel van de behandeling. Bij zowel kinderen als volwassenen zie je dan een sterke verbetering van het gedrag en de concentratie. De symptomen van ADHD kunnen verminderen.

Parnassia Groep biedt iedereen met ADHD een behandeling die helemaal is afgestemd op de persoon die last heeft van ADHD. Medicijnen, begeleiding, coaching, voorlichting en cognitieve therapie vormen de belangrijkste onderdelen van de behandeling. Dankzij de ADHD medicijnen verminderen de symptomen van ADHD.

Waardoor ontstaat ADHD?

ADHD is een neurobiologische stoornis. ADHD is vaak erfelijk en komt in families voor. Het gaat bij ADHD om de combinatie van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. De hersenen functioneren iets anders bij ADHD. Er lijkt een tekort aan zogeheten neurotransmitters (dopamine en noradrenaline), want de medicijnen die voor ADHD effectief zijn die verhogen deze stoffen in de hersenen. Deze neurotransmitters zorgen ervoor dat informatie tussen de ene zenuwcel snel en goed worden doorgegeven aan een andere zenuwcel. De symptomen lijken te ontstaan door een tekort aan neurotransmitters, omdat de ernst ervan afneemt bij gebruik van ADHD medicatie.

ADHD medicijnen

De medicijnen voor ADHD zorgen voor verhoging van de hoeveelheid neurotransmitters in de hersenen. Dit zorgt dan weer voor vermindering van de ADHD-symptomen. Er zijn verschillende ADHD medicijnen die kunnen worden onderverdeeld in 3 verschillende groepen.

 1. Psychostimulantia (Methylfenidaat en (LIS)dexamfetamine)
  Deze medicijnen zorgen voor een verhoging van het dopamine- en/of noradrenalineniveau.

 2. Atomoxetine
  Atomotetine werkt op het noradrenalineniveau.

 3. Bupropion
  Een dopaminerg antidepresivum.

Door de ADHD medicatie verbetert het contact tussen zenuwcellen in de hersenen. Dit zie je weer terug in:

 • betere concentratie,
 • minder onrust en impulsiviteit,
 • minder stemmingswisselingen,
 • Meer overzicht,
 • Beter relativeren,
 • Beter besluiten kunnen nemen,
 • verbetering van de fijne motoriek.

Bijwerkingen

Allereerst moet uitgezocht worden welke medicijnen of een combinatie van medicijnen in jouw geval het meest geschikt zijn. Dat kan betekenen dat je een paar keer moet veranderen van medicatie. Het duurt ook enige tijd voordat je lichaam reageert op de medicijnen. Al met al betekent dit dat het wel even kan duren voordat de voor jou ideale medicijn(combinatie) gevonden is. 

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, dat geldt ook voor ADHD medicijnen. Deze bijwerkingen moet je bespreken met je behandelaar. Aanpassing van de ADHD medicatie, hoeveelheid of combinatie, kan een oplossing zijn.

Voor uitgebreidere informatie zie Stimulantia.nl.