ADHD bij volwassenen

ADHD bij volwassenen

Sandra+Kooij.png

ADHD komt naar schatting bij 1 tot 2,5% van de volwassenen voor. Voordat de diagnose ADHD wordt gesteld, zoekt een volwassene met ADHD vaak al hulp voor uiteenlopende andere klachten.

Problemen waar volwassenen met ADHD tegenaan lopen voordat ze de diagnose ADHD krijgen zijn bijvoorbeeld woedeaanvallen, chaotisch zijn, mislukken op school of op het werk, wisselende stemmingen, verslaving, relatieproblemen, faalangst of depressie. Bij doorvragen blijken er levenslange klachten van onrust, impulsiviteit en aandachts-, of concentratieproblemen te bestaan, die leiden tot slecht functioneren in werk en relaties. Mensen met ADHD met een goede intelligentie en alleen aandachtsstoornissen komen soms pas als volwassene in de problemen als niveau en tempo van werk of opleiding hoger worden. In de kindertijd leverde de ADHD geen problemen op waarvoor hulp gezocht moest worden.

Symptomen ADHD bij volwassenen

De belangrijkste kenmerken van ADHD bij mannen en vrouwen zijn: problemen met de aandacht of de concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit. Symptomen die vaak voorkomen zijn:

 • snel afgeleid zijn
 • vergeetachtigheid
 • slordigheidsfouten maken
 • een continu gevoel van innerlijke onrust
 • impulsiviteit
 • prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen
 • gebrek aan structuur en overzicht

Het lukt mensen met ADHD vaak niet om te bereiken wat ze zouden kunnen bereiken zonder deze beperkingen. Dat is frustrerend en gaat dikwijls ten koste van het zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Vermoed je dat je ADHD hebt? Doe de online zelftest op de site van PsyQ.

ADHD, relaties en sociale contacten

Volwassenen met ADHD vinden het vaak lastig om sociale contacten en relaties aan te gaan en te onderhouden. Je vindt het bijvoorbeeld moeilijk om sociale regels toe te passen, of je verbreekt een vriendschap of relatie (te) snel door je impulsiviteit. Deze sociale onhandigheid kan ertoe leiden dat je je onzeker gaat voelen in sociale situaties.

Ook komen verslavingen zoals alcoholverslaving, gokverslaving of verslaving aan drugs bij mensen met ADHD regelmatig voor, maar dit hoeft zeker niet altijd aan de orde te zijn.

Omgaan met mensen met ADHD moet geleerd worden. Het gaat vaak anders dat je denkt. Een afspraak wordt vergeten, de sleutels en/of de bril zijn kwijt. Op de pagina Omgaan met ADHD staan tips hoe je omgaat met ADHD van een volwassene. Je zult zelf proefondervindelijk moeten uitvinden wat voor jou en de ander goed werkt. Een belangrijke tip: Het is en blijft de verantwoordelijkheid van degene met ADHD om zijn eigen leven op de rails te houden. Je kunt daarin 'alleen'  een steun zijn.   

Behandeling

De behandeling van ADHD bestaat meestal uit een combinatie van:

 • Individuele behandeling door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog
 • Groepsbehandelingen voor ADHD
 • Online behandeling
 • Medicatie
 • Behandeling van bijkomende stoornissen, bijv. slaapproblemen, angst, verslaving, (winter)depressie

Je kunt je aanmelden via ons online aanmeldformulier. Je hebt een verwijsbrief van de huisarts nodig.