Sociale fobie

Sociale fobie

200x200+Colin+vd+Heiden.png

Een andere benaming voor sociale fobie is een sociale angststoornis. De angst om in ogen van anderen te kort te schieten oftewel faalangst is een vorm van sociale angst.

Als iemand bang is voor situaties waarin men

 • geconfronteerd wordt met onbekenden,
 • de kans loopt om kritiek te krijgen en bang is om zich op een beschamende manier te zullen gedragen,
 • de kans bestaat kritiek te krijgen of zichzelf belachelijk te maken,

kan er sprake zijn van een sociale fobie. Mensen die hier last van hebben vinden het vaak moeilijk om over hun klachten te praten. Mensen in hun omgeving zien bovendien dikwijls de ernst van het probleem niet in.

Mensen met een sociale fobie passen zich vaak voortdurend aan anderen aan. Pas wanneer hun fobie hen belemmert in het dagelijks leven of bij het vinden van een partner zoeken ze hulp.

Regelmatig zie je verslavingsproblematiek als bijkomend probleem bij een sociale fobie. Alcohol en drugs worden gebruikt om de angst te onderdrukken. Dit kan op zijn beurt weer tot nieuwe problemen leiden. Een sociale fobie kan ook leiden tot depressieve gedachten en zelfs een depressie.

Symptomen sociale fobie

Een sociale fobie kenmerkt zich door een of meer van de volgende symptomen:

 • angst voor situaties waarin je denkt dat je bekeken, uitgelachen of vernederd zult worden. Iemand met een sociale fobie is voortdurend bang om zich in het bijzijn van anderen belachelijk te maken. Voor een groep moeten staan en iets (moeten) zeggen, een presentatie verzorgen, in het middelpunt staan, een verjaardag is voor mensen met een sociale fobie zeer beangstigend.
 • vermijden van de gevreesde sociale situaties
 • irreële gedachten over zichzelf en de ander
 • niet realistische verlammende voorspellingen over zichzelf en reacties van anderen
 • overdreven negatief beoordelen van eigen functioneren in sociale situaties
 • zelfgerichte aandacht: je let vooral heel erg op jezelf, hoe je doet en wat je aan jezelf merkt i.p.v. dat je aandacht hebt voor wat er om je heen gebeurt

De vermijding, de angst of het lijden in de gevreesde sociale situatie(s) hebben veel invloed op het dagelijks functioneren. Bovendien gaat angst altijd gepaard met lichamelijke klachten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • blozen
 • trillen
 • zweten
 • spiertrekkingen
 • hartkloppingen
 • misselijkheid
 • droge keel

Een sociale fobie kan uiteindelijk leiden tot het vermijden van allerhande sociale situaties. Verjaardagen bezoek je niet meer of bellen ga je uit de weg. Je komt gaandeweg in een sociaal isolement. Dit kan leiden tot depressiviteit.

Oorzaak sociale fobie

We weten niet zo veel over de oorzaak van sociale angst. Zeker is dat er een aantal zaken invloed hebben op het ontstaan. Zo is het is voor een deel erfelijk bepaald of je kwetsbaar bent om een sociale fobie te ontwikkelen. Of dat daadwerkelijk gebeurt wordt ook bepaald door je omgeving.

Als je ouders je heel beschermd hebben opgevoed, als je ernstig bent gepest of als er iets ingrijpends is gebeurd in je verleden is de kans ook groter dat je een sociale fobie ontwikkelt.

​​​​​​​​​​​​​Wat kun je doen als je sociale angst hebt?

Herken je je in bovenstaande?  Doe de test angststoornissen.

Ga naar de huisarts en bespreek je klachten. Neem eventueel iemand mee die je vertrouwt en die je kan steunen. De huisarts kan je een verwijsbrief geven voor verder onderzoek. Jouw klachten worden door ons behandelteam nader onderzocht. In samenspraak met jou bespreken de hulpverleners welke behandeling het beste bij jouw klachten past.

Behandeling van sociale fobie

Een behandeling vermindert de angst voor en het vermijden van sociale situaties. De behandeling gaat in op waar je jouw aandacht op richt in sociale situaties, op je gedrag en op de manier waarop je tegen jezelf en andere mensen aankijkt. Samen met je behandelaar werk je eraan dat je jouw aandacht weer meer kunt richten op je omgeving, zodat je ook beter kunt reageren in sociale situaties. Je doet oefeningen waardoor je leert om sociale situaties weer in te kunnen gaan en zonodig leer je om je sociaal vaardiger te kunnen gedragen. Er wordt aandacht besteed aan angstige denkgewoonten zodat je leert om deze bij te stellen en te veranderen in realistische en helpende zienswijzen.

Er is ook de mogelijkheid dat je met medicatie behandeld wordt of met een combinatie van cognitieve gedragstherapie en medicatie. Je behandelaar neemt hier samen met jou een beslissing over.