Vormen van autisme

Vormen van autisme

jacqueline-bailly-200.png

Er zijn verschillende vormen van autisme die elk ook een eigen impact en kenmerken hebben. Autisme spectrum stoornis (ASS) is de officiële verzamelnaam voor alle verschillende vormen van autisme.

Vormen van autisme

Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen, terwijl anderen juist het contact met anderen opzoeken. Dit gebeurt dan op zo’n manier dat de ander het merkwaardig of vreemd vindt.

Autisme spectrum stoornis

Onder de verzamelnaam autisme spectrum stoornis (ASS) vallen verschillende vormen van autisme: 

 • autistische stoornis. Dit werd vroeger ook wel klassiek autisme genoemd. Bij kinderen met deze stoornis zie je dat ze moeite hebben met communiceren. Andere problemen zijn ongeremdheid/hyperactief gedrag en agressiviteit. Somberheid zie je ook vaak bij mensen met klassieke autisme, als ook tics of dwangmatig gedrag. Slaapproblemen en epilepsie zijn ook niet ongewoon. In sommige gevallen is er ook sprake van een verstandelijke beperking.
 • Syndroom van Asperger
  In sociaal opzicht lijkt iemand met het syndroom van Asperger op iemand met een autistische stoornis/ klassiek autisme. Er is geen vertraagde taalontwikkeling of een achterblijvende verstandelijke ontwikkeling. Praten en leren leveren in principe geen probleem op. Soms praat een kind wel veel. Wel heeft iemand met het syndroom van Asperger moeite om taal te begrijpen en ook om te begrijpen wat andere mensen bedoelen, denken en voelen. Een ander verschil met autistische stoornis/ klassiek autisme is dat kinderen met een dit syndroom meer fantasie hebben. Ook zie je dat dat ze vriendschappen proberen te sluiten. Dit zie je bij klassiek autisme vaak niet. Mensen met het syndroom van Asperger hebben een normale tot hoge intelligentie.
 • PDD-NOS (Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified)
  Mensen met de PDD-NOS hebben de sociale en communicatieve problemen zoals we die ook zien bij autistische stoornis/ klassiek autisme, alleen niet zo uitgebreid. In deze gevallen wordt dan gesproken over  'aan autisme verwante problematiek'. In het Engels heet het dan Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified.
 • Multiple complex Development Disorder (McDD).
  Dit behoort officieel niet tot ASS, maar wordt gezien als een variant van PDD-NOS. Bij deze stoornis heeft iemand moeite zijn emoties onder controle te houden. Het onderscheid tussen werkelijkheid en fantasie valt vaak ook niet makkelijk te maken door iemand met deze stoornis. Ook hier zie je dat deze persoon zich moeilijk kan verplaatsen in een ander.
 • Syndroom van RETT.
  Het syndroom van RETT is een aangeboren afwijking die vooral bij meisjes voorkomt en zich manifesteert tussen 6 en 18 maanden na de geboorte. De ontwikkeling van het kind stagneert en verslechtert.
 • Syndroom van Heller:
  Kinderen met het syndroom van Heller ontwikkelen zich de eerste jaren na hun geboorte normaal, maar daarna treedt er een terugval op in het functioneren.

Omgaan met mensen met autisme

Mensen met autisme zien en beleven de wereld op een andere manier dan mensen zonder autisme. Dat kan hun gedrag en reacties verklaren, maar kan ook misverstanden opleveren. Hier vind je tips over de omgang met mensen met autisme.