Dubbele diagnose

Verslaving en psychische ziekte; dubbele problematiek en dubbele diagnose

200x200+annette+bonebakker.png

“Mensen met een dubbele problematiek, ook wel dubbele diagnose genoemd, hebben zowel een verslavingsprobleem als een psychische ziekte. Die zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. De gelijktijdige behandeling maakt wat wij doen ingewikkelder", vertelt Annette Bonebakker, klinisch neuropsycholoog.

Extra expertise noodzakelijk

De zorg voor cliënten met de diagnose dubbele problematiek is extra complex. Naast de psychische ziekte hebben de cliënten vaak ook last van lichamelijke aandoeningen, sociale stoornissen, familieproblemen, financiële problemen, werkloosheid, detentieverleden of ze zijn dakloos. Zorgverlenende instanties zijn meestal niet toegerust om op deze dubbele diagnose, en daarbij horende  diagnostische en behandelbehoeften van deze groep patiënten, in te spelen. Het drugsgebruik en het bijbehorende afwijkende gedrag domineren vaak het ziektebeeld en verbergen de psychiatrische symptomen. Daarnaast kan het misbruik van drank en/of drugs bepaalde symptomen veroorzaken die nauwelijks van psychiatrische stoornissen te onderscheiden zijn. Tot slot lijken ontwenningsverschijnselen vaak op psychiatrische stoornissen.

Zorgverleners zien de complexiteit van de (dubbele) problemen dus vaak over het hoofd of zijn niet in staat daarop adequaat te reageren. Hierdoor ontstaat een ‘draaideursituatie'. Mensen die dringend behandeling nodig hebben worden van de ene naar de andere instantie doorverwezen, terwijl hun situatie ondertussen verslechtert. Om die reden ontwikkelt Parnassia centrum dubbele Problematiek steeds meer expertise rond het diagnosticeren en behandelen van dubbele problematiek.

Geïntegreerd behandelaanbod

Door de geïntegreerde dubbele problematiek behandeling krijgt een cliënt vanuit één team behandeling voor zowel de verslavingsproblemen als de psychiatrische problemen. Onze methode voor een geïntegreerd behandelaanbod is IDDT (Integrated Dual Disorders Treatment). Dit model gaat uit van verschillende fases van gedragsverandering van de cliënt. In een behandeling moeten de aangeboden behandelactiviteiten aansluiten bij deze verschillende stadia van gedragsverandering. Dit kan voorkomen dat een cliënt zich onbegrepen voelt of zich terugtrekt, of dat hulpverleners het gevoel hebben tekort te schieten.

Consult en advies

Onze experts staan klaar voor consult en advies aan zorgverleners die ondersteuning willen bij de behandeling en diagnose van Dubbele Problematiek. Ook helpen we afdelingen bij de implementatie van de IDDT-methode.

Meer weten? Mail Annette Bonebakker (klinisch neuropsycholoog) of Arjen Neven, psychiater
Telefonisch zijn ze bereikbaar via het nummer 088 357 96 11

Scholingsteam Dubbele Problematiek en IDDT

De kennis en ervaring op het gebied van Dubbele Problematiek en de Integrated Dual Disorder Treatment delen wij graag met andere afdelingen. Informeer bij ons scholingsteam naar de trainingen.