Crisiscentrum Rotterdam

illustratie+mensen+in+de+stad.png

Sinds september vorig jaar kan iedere Rotterdammer met zorgen en signalen over verward gedrag van een buurman of -vrouw, familielid of iemand in de omgeving bellen met het advies- en meldpunt Verwarde Personen.

Het advies- en meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar op het nummer 010 267 07 00. speciaal hiervoor opgeleide medewerkers zorgen ervoor dat de melding wordt nagetrokken. Ze beslissen of verder onderzoek nodig is en zetten zonodig noodzakelijke zorg in. Het meldpunt is er niet om melding te maken in acute situaties. Dan dient het alarmnummer 112 te worden gebeld.

Actief opsporen

Samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, Veiligheidshuis en familieleden en verwanten werkt de gemeente Rotterdam actief aan het opsporen en ondersteunen van mensen met verward gedrag.

Het Crisiscentrum is een samenwerkingsverband tussen Antes, specialist in psychiatrie en verslaving, en het Centrum Voor Dienstverlening (CVD), specialist in de begeleiding van kwetsbare Rotterdammers met diverse (psycho)sociale problemen.