Psychose medicatie

Medicijnen tegen psychose

regulier-David+van+der+Berg.jpg
Medicijnen (ook wel antipsychotica genoemd) helpen de psychose en de symptomen tegen te gaan. De psychose medicatie moet afgestemd worden op jouw specifieke situatie en jouw specifieke persoon. Na ongeveer 2 weken is het effect pas merkbaar.

Antipsychotica, dus de medicijnen bij psychose, kunnen helpen om uit de psychose te komen. Psychose medicatie heeft dus geen genezende werking! Deze medicijnen tegen psychose nemen de oorzaak van psychose niet weg en lossen dus ook de achterliggende problemen niet op. Verdere behandeling en begeleiding is echt noodzakelijk.

Werking van antipsychotica

Informatie in je hersenen wordt via zogeheten neurotransmitters (zeg maar chemische postbodes) van de ene hersenhelft naar de andere hersenhelft gebracht. Een van die neurotransmitters is dopamine. Door hoge concentraties dopamine gaan de hersenen anders werken en wordt de informatie ook weer anders ‘bezorgd’. Dit kan zorgen voor het ontstaan van een psychose. De medicijnen tegen psychose zorgen dat de signalen van dopamine verminderd worden. Dit zou ervoor zorgen dat de informatie op een betere/goede manier doorgegeven gaat worden.

Soorten antipsychotica

Er zijn grofweg 2 soorten antipsychotica; klassieke/1ste generatie en de 2de generatie/ nieuwere generatie antipsychotica.

Het zijn beide goed werkende medicijnen. Er zitten verschillen in de neurobiologische werking en de bijwerkingen bij de 2de generatie medicijnen voor wat betreft motoriek (soepel kunnen bewegen) zijn minder. Je behandelaar overlegt met je wat in jouw geval de beste medicijnen zijn. 

Bijwerkingen anti-psychotica

Antipsychotica kunnen bijwerkingen hebben, die per persoon verschillen. Het is belangrijk om samen met de behandelend arts te zoeken naar het meest geschikte medicijn.
De meest voorkomende bijwerkingen van antipsychotica zijn:

 • vlakker worden van gevoelens en emoties
 • bewegingsstoornissen (je beweegt strammer)
 • niet stil kunnen zitten, rusteloosheid
 • droge mond
 • wazig zien
 • gewichtstoename
 • grotere kans op ontstaan van diabetes
 • geen zin meer in seks hebben

Of en in welke mate je bijwerkingen krijgt is niet te voorspellen. Bespreek de bijwerkingen altijd met je behandelaar. Andere of wellicht aanvullende medicatie kan een oplossing zijn.

Je kunt een checklist van bijwerkingen invullen die op de site psychosenet.nl staat. Door dit aan het begin van het innemen van medicatie te doen en nog eens na verloop van diverse weken krijg je een goed inzicht hoe je reageert op de medicijnen. De uitkomst van de checklisten kun je ook meenemen naar je behandelaar om ze daar te bespreken.

Do’s en don’ts bij antipsychotica

 • Neem de medicatie zoveel als mogelijk op hetzelfde tijdstip in. Zo ontstaat er in het lichaam een regelmatige afgifte van het medicijn. De medicijnen kunnen zorgen voor slaperigheid. Reden voor veel mensen om ’s avonds de medicijnen in te nemen.
 • Houd je aan de voorgeschreven dosering. Ga zelf niets veranderen aan de dosering, ook al heb je (veel) last van bijwerkingen. Overleg eerst met de arts!
 • Stop ook nooit zomaar of ineens met je medicatie! Dit vergroot aanzienlijk de kans op een nieuwe psychose.
 • Alcohol en/of drugs in combinatie met antipsychotica is geen goede combinatie. Bespreek dit met je arts.
 • Gebruik van antipsychotica kan je concentratievermogen beïnvloeden, slaperigheid of wazig zien veroorzaken.
 • Heb je zwangerschapsplannen? Overleg altijd met je arts.
 • Gebruik je andere medicijnen? Meld dit dan aan je arts
 • Autorijden kan, maar … In het begin moet het lichaam nog wennen aan de medicatie. In die periode zijn de effecten van de medicatie het sterktst. Antipsychotica kunnen het concentratievermogen beïnvloeden, zorgen voor wazig zien en slaperigheid veroorzaken. Dus autorijden is af te raden in deze beginperiode.  

Op de website van psychosenet.nl staat een Werking antipsychotica checklist en ook een checklist van bijwerkingen. Door deze checklisten in te vullen als je begint met medicatie en na enkele weken nog eens krijg je een beter zicht op je eigen situatie. De resultaten kunnen aanleiding zijn om deze met je behandelaar te bespreken.