Maatschappelijke ondersteuning

Wonen, werken, begeleiding en dagbesteding

200x200+gezin+op+bank.jpg

Er is veel veranderd in de zorg. Wie het niet (meer) alleen redt, kan bij de gemeente hulp op maat vragen. De gemeente heeft met de Parnassia Groep contracten afgesloten om u en waar nodig uw naasten, de hulp en ondersteuning te bieden die u nodig heeft. Persoonlijk en dichtbij.

Passende hulp om een zelfstandig leven te leiden

Wij willen door een goede samenwerking met gemeentelijke instanties, wijkteams en maatschappelijke organisaties, u en waar nodig uw naasten, de best passende hulp bieden om een zelfstandig leven te leiden. In de regio’s Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond zijn diverse zorgonderdelen van Parnassia Groep al jaren actief en bieden we behandeling en begeleiding aan mensen met psychische en verslavingsproblemen. Of het voorkomen daarvan. Voorbeelden van begeleiding die Parnassia Groep kan bieden zijn:

Voorlichting, workshops en trainingen

Parnassia Groep zet in op het versterken van uw mentale fitheid. Wij ondersteunen u om zelf uw gezondheid te verbeteren zodat klachten geen problemen worden. Wij organiseren verschillende activiteiten bij u in de buurt, direct en dichtbij. Voor iedereen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

 • voorlichtingsavonden
 • speekuren
 • workshops en trainingen, onder andere: 
  • Mindfulness
  • Positief denken
  • Beter slapen
  • Meer zelfvertrouwen
  • Vrienden maken (55 +)
  • Alcohol ( 55+)

De meeste activiteiten zijn gratis. Een verwijsbrief of indicatie is niet nodig. Bekijk ons volledige aanbod cursussen, workshops en trainingen

Wonen: thuis, begeleid of beschermd

Het leven met psychiatrische problemen kan soms zo ingrijpend zijn dat u of uw naaste hulp nodig heeft in de thuissituatie of dat u tijdelijk niet in staat bent zelfstandig te wonen. Parnassia Groep beschikt over verschillende woningen en woonvoorzieningen waar u samen met deskundige begeleiders werkt aan uw herstel. U krijgt de begeleiding die nodig is om mee te kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig te kunnen wonen. Woont u zelfstandig thuis, maar heeft u wel hulp nodig bij bijvoorbeeld de financiën, het huishouden en sociaal en persoonlijk functioneren? Dan komen onze begeleiders naar u toe.

Inloop, dagbesteding, arbeidsparticipatie en re-integratie

Uw psychische- en/of verslavingsproblemen kunnen het meedoen in de maatschappij soms in de weg staan. Wij bieden u dan een steuntje in de rug met als doel dat u gelijkwaardig mee kan doen binnen onze maatschappij. Uw wensen en mogelijkheden en die van uw omgeving vormen de bouwstenen van de op herstel gerichte begeleiding. Voor dagactivering op een klinische locatie tot begeleiding bij uitstroom naar betaald werk kunt u bij ons terecht.

Meer informatie en contact

De genoemde voorzieningen worden gefinancierd door de gemeente, daarvoor moet u aan de gemeente om een indicatie vragen (met uitzondering van voorlichting, workshops en trainingen). Wij kunnen u daarbij helpen en samen met u kijken we naar de hulp die het beste bij u past.

Bent u 18 jaar of ouder? En wilt u weten wat wij voor u en/of uw naasten kunnen betekenen bij u in de buurt? Kijk eens bij onze cursussen en trainingen voor een (gratis) voorlichting, workshop of training.

Of bekijk voor de andere mogelijkheden in uw regio onderstaande websites van onze zorgbedrijven. Daar vindt u ook de contactgevens.

Regio Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland

Regio Den Haag en Zoetermeer Haaglanden

Regio Rotterdam, Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden en omstreken