Maatschappelijke ondersteuning

Wonen, werken, begeleiding en dagbesteding

200x200+gezin+op+bank.jpg

Er is veel veranderd in de zorg. Wie het niet (meer) alleen redt, kan bij de gemeente hulp op maat vragen. De gemeente heeft met de Parnassia Groep contracten afgesloten om jou en waar nodig jouw naasten, de hulp en ondersteuning te bieden die je nodig hebt. Persoonlijk en dichtbij.

Passende hulp om een zelfstandig leven te leiden

Wij willen door een goede samenwerking met gemeentelijke instanties, wijkteams en maatschappelijke organisaties, jou en waar nodig jouw naasten, de best passende hulp bieden om een zelfstandig leven te leiden. In de regio’s Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond zijn diverse zorgonderdelen van Parnassia Groep al jaren actief en bieden we behandeling en begeleiding aan mensen met psychische en verslavingsproblemen. Of het voorkomen daarvan. Voorbeelden van begeleiding die Parnassia Groep kan bieden zijn:

Voorlichting, workshops en trainingen

Parnassia Groep zet in op het versterken van jouw mentale fitheid. Wij ondersteunen je om zelf jouw gezondheid te verbeteren zodat klachten geen problemen worden. Wij organiseren verschillende activiteiten bij jou in de buurt, direct en dichtbij. Voor iedereen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan

 • voorlichtingsavonden
 • spreekuren
 • workshops en trainingen, onder andere: 
  • Mindfulness
  • Positief denken
  • Beter slapen
  • Meer zelfvertrouwen
  • Vrienden maken (55 +)
  • Alcohol ( 55+)

De meeste activiteiten zijn gratis. Een verwijsbrief of indicatie is niet nodig. Bekijk ons volledige aanbod cursussen, workshops en trainingen

Wonen: thuis, begeleid of beschermd

Het leven met psychiatrische problemen kan soms zo ingrijpend zijn dat jij of jouw naaste hulp nodig heeft in de thuissituatie of dat je tijdelijk niet in staat bent zelfstandig te wonen. Parnassia Groep beschikt over verschillende woningen en woonvoorzieningen waar je samen met deskundige begeleiders werkt aan jouw herstel. Je krijgt de begeleiding die nodig is om mee te kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig te kunnen wonen. Woon je zelfstandig thuis, maar heb je wel hulp nodig bij bijvoorbeeld de financiën, het huishouden en sociaal en persoonlijk functioneren? Dan komen onze begeleiders naar je toe.

Inloop, dagbesteding, arbeidsparticipatie en re-integratie

Jouw psychische- en/of verslavingsproblemen kunnen het meedoen in de maatschappij soms in de weg staan. Wij bieden je dan een steuntje in de rug met als doel dat je gelijkwaardig mee kan doen binnen onze maatschappij. Jouw wensen en mogelijkheden en die van jouw omgeving vormen de bouwstenen van de op herstel gerichte begeleiding. Voor dagactivering op een klinische locatie tot begeleiding bij uitstroom naar betaald werk kun je bij ons terecht.

Meer informatie en contact

De genoemde voorzieningen worden gefinancierd door de gemeente, daarvoor moet je aan de gemeente om een indicatie vragen (met uitzondering van voorlichting, workshops en trainingen). Wij kunnen je daarbij helpen en samen met jou kijken we naar de hulp die het beste bij jou past.

Ben je 18 jaar of ouder? En wil je weten wat wij voor jou en/of jouw naasten kunnen betekenen bij jou in de buurt? Kijk eens bij onze cursussen en trainingen voor een (gratis) voorlichting, workshop of training.

Of bekijk voor de andere mogelijkheden in jouw regio onderstaande websites van onze zorgbedrijven. Daar vind je ook de contactgevens.

Regio Zaanstreek, Waterland en Midden-Kennemerland

Regio Den Haag en Zoetermeer Haaglanden

Regio Rotterdam, Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden en omstreken