ANBI gegevens Parnassia Groep

ANBI gegevens Parnassia Groep

Parnassia Groep staat bij de Belastingdienst bekend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Vanuit de Belastingdienst is Parnassia Groep verplicht onderstaande gegevens op internet te plaatsen:

De naam: Parnassia Groep BV
RSIN/Fiscaal nummer: 818180833
Contactgegevens: Parnassia Groep,
Monsterseweg 93,
2553 RJ Den Haag
Telefoonnummer: 088 357 00 10

Raad van Bestuur

Mevrouw A. Wydoodt (voorzitter)
De heer E. Prinsen (bestuurder zorg)
De heer S. van Breda (financieel bestuurder)

Beleidsplan

Meer over het beleid is te vinden op de pagina missie en visie

Verder verwijzen we je naar het jaarbericht 2022 en het jaarverslag 2022

Inkomsten

Inkomsten worden gegenereerd door 13.500 (zorg)medewerkers die zich dagelijks inzetten om kwetsbare mensen te helpen herstellen. Voor deze zorg worden door zorgfinanciers gelden ter beschikking gesteld. Zie verder ook het jaarverslag 2022

De inkomsten worden geheel besteed aan het leveren van zorg aan cliënten.

Het beloningsbeleid

Bij het beloningsbeleid wordt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gevolgd. ~Voor de Parnassia Groep B.V. is de van toepassing zijnde regelgeving: WNT bezoldiging voor zorg en jeugdhulp, klasse V totaalscore 14 punten. De klasseindeling is gebaseerd op de in 2019 uitgevoerde vaststelling en beoordeling door de RvC. Zie verder ook de jaarrekening 2022.

De activiteiten van Parnassia Groep

Een uitgebreide beschrijving van de uitgevoerde activiteiten is te vinden in het jaarverslag 2022.