Omgaan met angststoornis partner

Omgaan met angststoorins partner

200x200+Colin+vd+Heiden.png

Angst is een goede raadgever. Het waarschuwt iemand  tijdig voor gevaar. Maar wat als angst de overhand heeft gekregen bij bijvoorbeeld uw partner? Parnassia Groep,  als specialist in psychiatrie, behandelt angststoornissen. Maar angststoornissen komen voor buiten de behandelkamer, ‘gewoon’ in het dagelijks leven. Wat kunt u doen? Hoe moet u omgaan met de angststoornis van uw partner? Onderstaande tips kunnen ook helpen als u een partner met ptss (ook een angststoornis) heeft.

Houd de regie

Als u een partner met een angststoornis of een partner met ptss heeft, dan is dat een belasting voor uw relatie. Omgaan met een angststoornis vergt veel van iedereen die ermee te maken krijgt. Behandeling is noodzakelijk, maar ook u kunt bijdragen aan het in toom houden van de angststoornis.  U bent op die momenten de stabiele factor . U moet op dat moment ook de regie pakken en dus het initiatief nemen.

Probeer de angstgevoelens te begrijpen

Neem het probleem serieus, ook al lijkt er geen verklaarbare reden (in uw ogen) voor de angstaanval te zijn. Voor uw partner is zo’n angstaanval ook een akelige gebeurtenis die hij of zij zelf ook niet kan verklaren. Probeer met uw partner erover te praten, vraag door. Laat blijken dat u het serieus neemt, dat u de ander bijstaat. Dat geeft rust waardoor de angstgevoelens getemperd worden.

Er zijn meerdere soorten angsten. Als u weet welke angststoornis uw partner heeft, kunt u zich er ook meer in verdiepen, zodat u ook betere vragen kunt stellen aan uw partner.

Partner met een angststoornis

Het is uw partner die een angststoornis heeft, het is zijn/haar probleem en dus niet uw probleem.  Uw partner moet behandeld worden door professionele hulpverleners. U kunt en moet die rol van hulpverlener  niet overnemen. Vraag wat de ander van u verwacht en geef eerlijk antwoord of u daaraan kunt voldoen.

U moet er ook voor waken om niet de angsten over te nemen. Wat we al eerder schreven: u bent de stabiele factor. Dat betekent accepteren dat je niet altijd iets kunt doen, behalve dan er voor de ander te zijn. En dat is al heel belangrijk.

Geef ook duidelijk grenzen aan. Cijfer uzelf niet voortdurend weg. U heeft ook een eigen leven met vrienden/vriendinnen, met eigen afspraken.

Adviezen geven? Beter van niet.

Uw partner beschouwt u als de stabiele factor, als steun en toeverlaat. Met u kan hij/zij praten over de angstaanvallen. Vanuit die ‘rol’ bent u mogelijk snel geneigd adviezen te geven. Niet doen! Dit kan verkeerd uitpakken.  Uw partner begrijpt zijn eigen angstaanvallen niet. Uw adviezen, hoe goedbedoeld ook, worden terzijde geschoven als onzinnig of met een ‘ je begrijpt me niet!’ Dit kan er op den duur toe leiden dat uw partner niet meer met u wilt praten over de  angstaanvallen.

Leer de signalen van een angstaanval te herkennen

Iets zet een angstaanval ‘in werking’. Wat gebeurt er bij uw partner voorafgaan aan een angstaanval? Probeer deze signalen te herkennen. U hebt dan de mogelijkheid om uw partner te laten ontspannen zodat de angstaanval niet zo makkelijk kan doorzetten.

Voorbeelden van signalen die kunnen wijzen op zo’n angstaanval:

  • Krommen of verkrampen van vingers en tenen
  • Verandering van ademhaling
  • Het komen opzetten van misselijkheid
  • Verstareen De blik verstart
  • Plotseling ander gedrag; onverwachts een woede uitbarsting of plotseling fel van leer trekken over niets of een kleinigheid

Kijk op onze pagina over symptomen voor meer informatie.

Doe samen leuke dingen

Een partner met een angststoornis is een belasting voor de relatie. Laat die stoornis niet uw relatie overschaduwen. Zorg voor afleiding en ga samen leuke dingen doen.  Of het nu samen uit eten is, naar de film of museum of samen wandelen, dat maakt niet uit. De leuke activiteit zorgt voor ontspanning en versterkt de onderlinge band.

Parnassia Groep helpt!

Parnassia Groep biedt laagdrempelige, en ook specialistische zorg en topklinische gezondheidszorg. Welk psychisch of psychiatrisch probleem uw partner ook heeft, wij helpen uw partner én u. Het brede palet aan kennis en kunde op het gebied van de ggz is onze kracht. Samen geven wij de zorg die nodig heeft. Wij geven de best mogelijke behandelingen en zorg op maat voor alle patiënten, ook als het gaat om het hervinden van hun plek in de maatschappij.