ADHD medicatie

Wat is ADHD?

Sandra+Kooij

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De hersenen van mensen met ADHD reageren sneller op prikkels (impulsen, stemmingen en gebeurtenissen). Dit kan ertoe leiden dat u snel bent afgeleid en u zich moeilijk kunt concentreren.

Wat betekent ADHD?

Voluit staat ADHD voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. De hersenen van kinderen en volwassenen met ADHD reageren sneller op prikkels (impulsen, stemmingen en gebeurtenissen). Dit kan er toe leiden dat u zich moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid raakt (aandachtsproblemen). U kunt ook impulsief gedrag vertonen – bijvoorbeeld dingen doen zonder er eerst goed over na te denken. Vaak bent u lichamelijk overactief of u voelt zich altijd onrustig (hyperactiviteit). ADHD wordt nog wel eens verward met ADD, een subtype van ADHD.

ADHD bij een kind

Hoe ADHD bij een kind naar voren komt is niet vantevoren aan te geven. Net als ieder kind uniek is, is ook ieder kind met ADHD uniek. Ook gedrag is verschillend. Kinderen met ADHD zijn niet altijd druk, ze zijn niet allemaal impulsief en ze zijn ook niet allemaal ongeconcentreerd.

Op de pagina ADHD bij kinderen gaan we dieper op op de kenmerken van ADHD bij een kind. Hieronder in het algemeen kenmerken van ADHD.

ADHD bij een volwassene

De belangrijkste kenmerken van ADHD bij volwassenen zijn: problemen met de aandacht of de concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit. Op de pagina ADHD bij volwassenen wordt een verdere toelichting gegeven.  

Kenmerken ADHD

Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende kenmerken van ADHD. U hoeft niet alle kenmerken te herkennen om de diagnose ADHD te krijgen. De kenmerken van ADHD zijn te verdelen in 3 gebieden: aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Aandachtsproblemen:

 • Snel afgeleid zijn
 • Moeite met het afmaken van opdrachten
 • Chaotisch
 • Moeite met plannen en organiseren
 • Moeite met luisteren
 • Moeite met administratieve taken
 • Moeite met hoofd- en bijzaken

Hyperactiviteit:

 • Niet of lastig stil kunnen zitten
 • Rusteloos zijn
 • Moeite met ontspannen
 • Altijd bezig willen zijn

Impulsiviteit:

 • Eerst doen en dan pas denken (niet nagedacht hebben over de gevolgen)
 • Iets eruit flappen
 • Door andere mensen heen praten
 • Te snel beslissingen nemen
 • Moeilijk vinden op hun beurt te wachten.

Impulsiviteit ontstaat doordat de innerlijke (vaak onbewuste) remfunctie die het gedrag regelt onvoldoende ontwikkeld is.

ADHD kent ook positieve kanten. Zo zijn mensen met ADHD vaak creatief, kunnen ze goed problemen oplossen en zijn ze origineel in hun doen en laten.

Is ADHD erfelijk?

ADHD is meestal aangeboren. Dit wil niet zeggen dat een kind geboren wordt met ADHD, maar wel met de aanleg voor ADHD. De aandoening is voor deel erfelijk. Als uw ouders of eventuele broers of zussen ook ADHD hebben is er een grote kans dat u zelf ook ADHD hebt. De diagnose ADHD wordt vaak al voor het zevende levensjaar gesteld. In Nederland heeft ongeveer 3 op de 100 mensen ADHD of ADD.

ADHD test

Vermoedt u dat u ADHD heeft? Herkent u zich in de genoemde kenmerken? Op de website van PsyQ (onderdeel van Parnassia Groep) maakt u eenvoudig een zelftest ADHD.