ADHD medicatie

Wat is ADHD?

Regulier_200x200+Sandra+Kooij.jpg

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent dat aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De hersenen van mensen met ADHD reageren sneller op prikkels (impulsen, stemmingen en gebeurtenissen). Dit kan ertoe leiden dat je snel bent afgeleid en je je moeilijk kunt concentreren.

Wat betekent ADHD?

De betekenis van ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Het is een afwijking van kleine onderdelen van de hersenen. De hersenen van kinderen en volwassenen met ADHD reageren sneller op prikkels (impulsen, stemmingen en gebeurtenissen). Dit kan er toe leiden dat je je moeilijk kunt concentreren en snel afgeleid raakt (aandachtsproblemen). Je kunt ook impulsief gedrag vertonen – bijvoorbeeld dingen doen zonder er eerst goed over na te denken. Vaak ben je lichamelijk overactief of je voelt je altijd onrustig (hyperactiviteit). ADHD wordt nog wel eens verward met ADD, een subtype van ADHD.

ADHD bij een kind

Hoe ADHD bij een kind naar voren komt is niet vantevoren aan te geven. Net als ieder kind uniek is, is ook ieder kind met ADHD uniek. Ook gedrag is verschillend. Kinderen met ADHD zijn niet altijd druk, ze zijn niet allemaal impulsief en ze zijn ook niet allemaal ongeconcentreerd.

Op de pagina ADHD bij kinderen gaan we dieper op op de kenmerken van ADHD bij een kind. Hieronder in het algemeen kenmerken van ADHD.

ADHD bij een volwassene

De belangrijkste kenmerken van ADHD bij volwassenen zijn: problemen met de aandacht of de concentratie, moeite met organiseren, hyperactief of overbeweeglijk zijn en impulsiviteit. Op de pagina ADHD bij volwassenen wordt een verdere toelichting gegeven.  

Kenmerken ADHD

Je hoeft niet alle kenmerken te herkennen om de diagnose ADHD te krijgen. De kenmerken van ADHD zijn te verdelen in 3 gebieden: aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Onder aandachtsproblemen verstaan we problemen met de concentratie en het kunnen organiseren. Veel ADHD'ers zijn snel afgeleid , hebben moeite met luisteren en zijn chaotisch. Het afmaken van opdrachten, het scheiden van hoofd- en bijzaak, plannen, organiseren en het doen van administratieve taken is dan ook vaak een uitdaging.

Ook hyperactiviteit is een veelvoorkomend kenmerk van ADHD. Veel volwassenen met ADHD hebben moeite met stil zitten, zijn rusteloos, willen graag altijd bezig zijnen hebben moeite met ontspannen.

Het laatste gebied is impulsiviteit. Mensen met ADHD doen eerst voor ze nadenken over de gevolgen, zo kunnen ze er iets zomaar uit flappen en worden beslissingen soms te snel genomen. Een andere uiting van impulsiviteit is het moeilijk vinden om op de beurt te wachten en het door andere mensen heen praten. Impulsiviteit ontstaat doordat de (vaak onbewuste) remfunctie die het gedrag regelt onvoldoende ontwikkeld is.

ADHD kent natuurlijk ook positieve kanten. Zo zijn mensen met ADHD vaak creatief, kunnen ze goed problemen oplossen en zijn ze origineel in hun doen en laten.

Is ADHD erfelijk?

ADHD is meestal aangeboren. Dit wil niet zeggen dat een kind geboren wordt met ADHD, maar wel met de aanleg voor ADHD. De aandoening is voor deel erfelijk. Als je ouders of eventuele broers of zussen ook ADHD hebben is er een grote kans dat je zelf ook ADHD hebt. De diagnose ADHD wordt vaak al voor het zevende levensjaar gesteld. In Nederland heeft ongeveer 3 op de 100 mensen ADHD of ADD.

ADHD test

Stel jij jezelf de vraag: heb ik ADHD? En herken je je in de genoemde kenmerken van ADHD? Op de website van PsyQ (onderdeel van Parnassia Groep) maak je eenvoudig een zelftest ADHD.

TOPGGz blok voor dossiers

TOPGGz-keurmerk

Meerdere afdelingen binnen Parnassia Groep hebben het TOPGGz-keurmerk. Hiermee heeft de afdeling bewezen te voldoen aan strenge criteria. De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoogspecialistische zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.