ARFID

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

Als je last hebt van de ARFID eetstoornis dan mijd je voedsel met een bepaalde kleur, textuur of smaak. Dit leidt uiteindelijk tot gewichtsverlies en een tekort aan bepaalde voedingsstoffen en vitamines of beperking in je sociale activiteiten door het ARFID eetgedrag.

De afkorting ARFID staat in het Nederlands voor een vermijdende/restrictieve voedselinname stoornis. Als je ARFID hebt, mijd je dus bepaalde soorten voedsel. Deze stoornis maakt het voor jou dan ook moeilijk om bijvoorbeeld uit eten of op vakantie te gaan. Hierdoor kun je in een (sociaal) isolement terechtkomen, of depressieve gevoelens ontwikkelen. ARFID is een relatief nieuwe voedingsstoornis en sinds 2013 opgenomen in het psychiatrisch handboek DSM-5.

Kenmerken ARFID

ARFID is niet te vergelijken met eetstoornissen als anorexia of boulimia, omdat je bij deze voedingsstoornis niet bewust met je gewicht bezig bent. Kenmerken van de ARFID voedingsstoornis zijn:

 • Je weigert om voedsel met een bepaalde smaak, kleur of textuur te eten
 • Je hebt geen eetlust 
 • Jouw kind groeit niet goed 
 • Je wordt dunner omdat je onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt 
 • Je wordt dikker omdat je voornamelijk ongezond voedsel eet 
 • De vitamine- en mineralenhuishouding in je lichaam is niet in orde 
 • Je hebt last van psychosociale problemen

Oorzaak ARFID

Er is niet één specifieke oorzaak aan te wijzen voor het ontwikkelen van deze voedingsstoornis. Vaak is er sprake van meerdere problemen. Als je behandeld wilt worden voor ARFID kijken wij naar het totaalplaatje, en niet alleen naar je eetgedrag.

Mogelijk oorzaken van ARFID zijn:

 • Een traumatische ervaring: je hebt je misschien ooit verbrand aan voedsel of het gevoel gehad dat je stikte nadat je je verslikt had 
 • Erfelijke factoren: misschien komen er eetstoornissen voor in je familie 
 • Persoonlijke factoren: door hypergevoeligheid in jouw mond kunnen bepaalde smaken als te sterk worden ervaren. 
 • Een allergie of voedselintolerantie 
 • Een ontwikkelingsstoornis 
 • Emotionele en relationele problemen waardoor je afwijkend eetgedrag ontwikkelt

ARFID behandeling

Zoals gezegd zijn er vaak meerdere oorzaken voor het ontstaan van een voedingsstoornis. Dat geldt ook voor ARFID. Heb je de diagnose ARFID en besluit je in behandeling te gaan dan kijkt je behandelaar naar alle achterliggende oorzaken van het ontstaan van je voedingsstoornis. Aan de hand daarvan wordt een behandeling op maat voor je samengesteld. PsyQ is gespecialiseerd in het behandelen van eetstoornissen en voedingsstoornissen.

Zoek je een behandeling voor je kind? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Niet alleen je kind wordt behandeld; in ons behandeltraject worden ook de andere leden van het gezin meegenomen. De behandeling van een voedingsstoornis bij je kind vraagt namelijk veel geduld en extra aandacht van jou en andere gezinsleden.

Binnen Parnassia Groep hebben we verschillende gespecialiseerde zorgbedrijven die voedingsstoornissen bij kinderen behandelen. Je huisarts kan je kind verwijzen naar Indigo voor kortdurende hulp. Is langduriger of specialistische hulp nodig, dan kan je kind terecht bij Youz.

ARFID tips voor kinderen

We hebben voor jou een aantal tips op een rij gezet die kunnen helpen bij de aanpak van ARFID bij je kind:

 • Leg geen nadruk op het eten
 • Straf je kind niet als het niet wil eten. Pushen kan ervoor zorgen dat de eetstoornis nog hardnekkiger wordt
 • Stel grenzen aan je eventuele beloningsgedrag als je je kind wilt verleiden tot eten. Dit kan weer zorgen voor nieuwe problemen.