Genderdysforie

Genderdysforie

200x200+Jos+Vroege+.png.jpg

Bij onze geboorte krijgen wij allemaal een naam en een geslacht toegekend. Bij het geslacht zijn er daarbij twee opties: man of vrouw. Niet iedereen herkent zich daarin. Sommige mensen hebben het geslacht ‘man’ toegewezen gekregen, maar voelen zich vrouw. Bij anderen is dat net andersom. Ook zijn er mensen die zich in geen van beide opties herkennen. Een deel van hen noemt
zich ‘non-binair’.

Hulp bij PsyQ

PsyQ biedt al vanaf 2005 hulp aan volwassen cliënten met genderdysforie, aldus specialismeleider Seksuologie & Transgenderzorg Jos Vroege. Het aantal mensen met hulpvragen op dit gebied is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Bij PsyQ helpen wij hen om uit te zoeken wie zij zijn en wat ze daarmee willen. Daarnaast helpen we transgender personen met psychische problemen. ‘Groen licht’ voor een genderbevestigende lichamelijke behandeling geven wij niet. Daarvoor verwijzen wij door, bijvoorbeeld naar de genderteams in Academische ziekenhuizen.

Hulp bij Youz

Vanaf 2016 is er ook specialistisch aanbod voor kinderen en jongeren met genderdysforie bij Parnassia Groep. Aanvankelijk was dat er alleen bij Youz Zaandam, thans ook bij een aantal andere Youz-vestigingen. Bij Youz Zaandam heeft men de mogelijkheid om bij het Zaans Medisch Centrum jaarlijks een beperkt aantal jongeren voor te dragen voor puberteitsremming. Jongeren die daarvoor in aanmerking komen blijven ook bij Youz in behandeling.