Psychose test | Online zelftest

Psychose test | Online zelftest

regulier_Yvonne-de-jong.png
Op de site van Youz staat een zelftest. Deze psychose zelftest stelt géén diagnose, het is hooguit een indicatie. De uitkomst kan voor jou aanleiding zijn om een afspraak te maken met je huisarts. Alleen een professionele hulpverlener kan na uitgebreid onderzoek een diagnose stellen.

"Psychose is er in vele soorten en maten. Er kunnen lichte tot zware symptomen zijn. Als er milde psychotische ervaringen zijn dan spreken we van bijzondere ervaringen. Bijzondere ervaringen veranderen in psychotische symptomen als ze vaker voorkomen, intenser zijn en als je er last van krijgt."

Yvonne de Jong - Klinisch Psycholoog

De psychose test op de site van Youz Kinder- en jeugdpsychiatrie schetst situaties en noemt symptomen die kunnen wijzen op (het ontstaan) van een psychose. De zelftest psychose bestaat uit 17 vragen die je met ‘ja’ of ‘nee’ moet beantwoorden en een set van 7 vragen over de last die je ervaart.

Doe de test >

Maak je je zorgen over je klachten? Of heb je last van deze klachten? Maak dan een afspraak met je huisarts! Blijf er niet mee rondlopen. Neem je klachten serieus. Je huisarts kan je eventueel doorverwijzen naar een hulpverlener. YouzAntes en Parnassia, alle 3 onderdeel van Parnassia Groep, zijn gespecialiseerd in de behandeling van psychose.

Onderzoek noodzakelijk

Uit verder onderzoek probeert de hulpverlener erachter te komen om welk soort psychose het gaat, dus wat de oorzaak van de psychose is. Op basis van de diagnose kan ook de juiste toegespitste behandeling ingezet worden.

Andere (psychische) problemen kunnen ook zorgen voor een psychose. Voorbeelden daarvan zijn:

Maar ook bij andere psychische problemen zijn er soms klachten die doen denken aan een psychose. Voorbeelden daarvan zijn:

Daarom is het belangrijk dat er goed onderzoek gedaan wordt wat er precies aan de hand is.
Het maken van de psychose test is een eerste goede stap om te kijken of jouw klachten verband houden met een psychotische stoornis. De uitkomst is dus geen diagnose, maar een indicatie en kan aanleiding zijn om een afspraak te maken met je huisarts.