Persoonlijkheidsstoornis NAO

Persoonlijkheidsstoornis NAO

200x200+donkerharige+starende+dame+.png

De persoonlijkheidsstoornis die het meest voorkomt is de persoonlijkheidsstoornis Niet Anders Omschreven (NAO). Mensen die deze diagnose krijgen vertonen vaak kenmerken van verschillende persoonlijkheidsstoornissen door elkaar.

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis NAO heeft bijvoorbeeld drie kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis, drie kenmerken van een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis en drie kenmerken van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Drie kenmerken per persoonlijkheidsstoornis is te weinig om, in dit voorbeeld, te kunnen spreken van een antisociale, dwangmatige of schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Maar zodra alle kenmerken bij elkaar worden opgeteld is er toch sprake van persoonlijkheidsproblematiek. Dit noemen we de persoonlijkheidsstoornis NAO.

Binnen een persoonlijkheidsstoornis NAO zijn veel variaties mogelijk.  Ook als iemand vooral persoonlijkheidskenmerken heeft die niet bij een specifieke persoonlijkheidsstoornis passen, wordt gesproken van de  NAO persoonlijkheidsstoornis. Net als bij andere persoonlijkheidsstoornissen moet iemand duidelijk lijden onder de klachten en moet de stoornis negatieve gevolgen hebben voor het functioneren in werk en relaties.

Kenmerken persoonlijkheidsstoornis NAO

Zoals hierboven al besproken zijn er geen specifieke kenmerken die bij de NAO persoonlijkheidsstoornis horen. Iemand met deze persoonlijkheidsstoornis kan kenmerken van verschillende persoonlijkheidsstoornissen door elkaar hebben of heeft algemene kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis, zoals:

  • Belemmerende patronen, gevoelens en gedachten.
  • Problemen met het dagelijks functioneren.

Persoonlijkheidsstoornis NAO behandeling

Psychotherapie is bewezen effectief als persoonlijkheidsstoornis NAO behandeling. Deze therapie kan helpen om de diverse verschijnselen van de persoonlijkheidsstoornis NAO te verminderen. De therapeut richt zich met name op communicatieve vaardigheden, het opbouwen van zelfvertrouwen en een betere sociale interactie. Voor een overzicht van alle persoonlijkheidsstoornis NAO behandelingen kun je terecht op de website van onze partner PsyQ.

NAO ofwel Niet Anderszins Omschreven

Het handboek voor diagnostisering van psychische stoornissen, DSM, maakt een onderverdeling van de stoornissen. Diagnoses worden op dezelfde criteria gesteld. In de praktijk komt het voor dat iemand niet aan alle criteria voldoet voor een bepaalde psychische stoornis, maar die persoon heeft wel kenmerken van die stoornis. Dan krijgt die persoon bv de diagnose 'psychotische stoornis nao' of 'depressieve stoornis nao' of dus de diagnose 'persoonlijkheidsstoornis NAO'.  NAO is in dit soort situaties een restcategorie. Een dergelijk diagnose met NAO erbij wordt gegeven als er onduidelijkheid is over de specifieke diagnose. Verschillende redenen kunnen zorgen voor die onduidelijkheid:

  • de patiënt voldoet niet aan alle criteria van de stoornis
  • er zijn te weinig gegevens beschikbaar voor een specifieke diagnose
  • de beschikbare informatie is tegenstrijdig. Op basis daarvan kan geen specifieke diagnose worden gesteld