Wat kan Parnassia Groep voor uw gemeente betekenen?

Zorg voor gemeenten

200x200+lachende+vrouw+actie.png

Diverse wetgeving (wet langdurige zorg, wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet en wet op de jeugdzorg) zorgt voor verantwoordelijkheden voor geestelijke gezondheidzorg bij gemeenten. Parnassia Groep ondersteunt u graag hierbij.

Wij hebben een lange traditie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Parnassia Groep zet zich in om patiënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen met deskundige hulp.

Onze focus ligt op herstel en ondersteuning in de leefomgeving van uw burgers. Samen met u bedenken wij oplossingen passend bij wat er speelt in uw gemeente. U kunt hierbij denken aan:

  • Voorkomen of verminderen van psychische- en/of verslavingsproblemen bij alle leeftijdsgroepen
  • Terugdringen van overlast door verwarde en/of verslaafde burgers
  • Bestrijden alcohol- en drugsmisbruik bij jongeren
  • Voorkomen van vereenzaming van ouderen door psychische problemen
  • Vergroten van de zelfredzaamheid
  • Mensen met een ggz achtergrond begeleiden naar werk en participatie

Samen met u bespreken onze accountmanagers voor gemeenten graag de oplossingen. Neemt u gerust contact op via verkoop@parnassiagroep.nl