paginakop - familiepaginas

Familievertrouwenspersoon

Voor familie en/of vrienden is het vaak niet makkelijk betrokken te zijn bij een volwassene of kind met psychische of verslavingsproblemen. Een familievertrouwenspersoon (fvp) kan je als naaste ondersteunen.

Wanneer ondersteuning vragen?

Bijvoorbeeld bij vragen over de zorg voor je partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of als  je niet weet waar je moet zijn, een klacht hebt of problemen bij het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijg je de juiste persoon maar niet te pakken. Of is er sprake van een crisismaatregel of zorgmachtiging (zie  de  FVP folder hierover). In al deze situaties kun je ondersteuning vragen van een familievertrouwenspersoon.

Wat kan een familievertrouwenspersoon voor je doen?

De familievertrouwenspersoon geeft je informatie, denkt met je mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure. Ook kan de familievertrouwenspersoon je ondersteunen als verplichte zorg nodig is. Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met jou de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
  • informatie geeft over waar zorg te krijgen is, hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is
  • advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt en aan de continuïteit van de zorg
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaars
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht

Geen verwijzing nodig

Als naaste kun je rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Ook heb je geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. De dienstverlening is gratis.

Je kunt een afspraak maken op een plek die je prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook gewoon bij je thuis.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. Meer informatie hierover vind je op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon.

Onafhankelijk

Familievertrouwenspersonen doen er alles aan je zo goed mogelijk verder te helpen. Zij zijn in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat zij onafhankelijk zijn van Parnassia Groep en de bijbehorende zorgmerken, van de geneesheer-directeur en het behandelteam.

Meer informatie

Op de volgende pagina’s vind je de contactgegevens van de familievertrouwenspersoon die horen bij het zorgmerk waar je naaste in behandeling is.