paginakop - familiepaginas

Familievertrouwenspersoon

Voor familie en/of vrienden is het vaak niet makkelijk om betrokken te zijn bij een volwassene of kind met psychische problematiek of verslavingsproblemen. Een familievertrouwenspersoon (fvp) kan je helpen.

Wat kan een familievertrouwenspersoon voor je doen?

Een familievertrouwenspersoon geeft antwoord op jouw vragen over de psychiatrische of verslavingsproblemen van jouw familielid of vriend en zijn of haar behandeling. Hij ondersteunt je in het contact met de hulpverlener, de behandelaar of de instelling en biedt een luisterend oor.

Hulp vragen

Het is vaak niet makkelijk om betrokken te zijn bij een volwassene of kind met psychische problematiek of verslavingsproblemen. Een familievertrouwenspersoon (fvp) kan je dan helpen.

Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • emotionele ondersteuning biedt
  • luistert naar jouw verhaal en antwoord geeft op vragen
  • algemene informatie geeft over de instelling, de aandoening en de behandeling
  • advies geeft over hoe je als familie of vriend kunt omgaan met een partner, kind, familielid of vriend met psychische of psychiatrische problemen
  • ondersteuning biedt in het contact met de hulpverleners en behandelaars
  • informatie geeft over het preventieaanbod en lotgenotengroepen
  • bemiddelt als je het niet eens bent met de behandeling
  • ondersteunt bij het indienen van een klacht

Geen verwijzing nodig

Familie en andere direct betrokkenen kunnen rechtstreeks en zonder verwijsbrief van de huisarts een beroep doen op de fvp. Ook is er geen toestemming nodig van de patiënt of betreffende behandelafdeling. Een beroep doen op de fvp is gratis.

Je kunt een afspraak maken met de fvp op een plek die je prettig vindt. Dit kan een behandellocatie zijn, maar bijvoorbeeld ook gewoon bij je thuis.

Vertrouwelijk

De familievertrouwenspersoon maakt van jouw hulpvraag een dossier. Daarin neemt hij alleen de persoonsgegevens op die hij nodig heeft om je hulpvraag te behandelen. Niemand mag dit dossier inzien behalve de familievertrouwenspersoon en jijzelf. Meer informatie hierover vind je op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon.

Onafhankelijk

De fvp is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dit houdt in dat de fvp onafhankelijk is van Parnassia Groep en de zorgmerken, van de geneesheer-directeur en het behandelteam. De fvp zal alles doen om je zo goed mogelijk te helpen.

Meer informatie