Eetstoornis

Eetstoornissen

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

Heb je overdreven veel aandacht voor je lichaamsgewicht, wat of hoeveel je eet? Dan is het mogelijk dat je een eetprobleem of zelfs een eetstoornis hebt. Dit zorgt voor allerlei beperkingen en kan zelfs ervoor zorgen dat je vastloopt in je leven. Wij bieden hulp bij de aanpak van een eetprobleem of een eetstoornis.   

Eetstoornis of eetprobleem?

Soms worden de termen eetprobleem en eetstoornis door elkaar heen gebruikt, maar het zijn echt twee verschillende begrippen. Er zijn meerdere soorten eetstoornissen en de oorzaken van eetstoornissen verschillen ook.

Wat is een eetstoornis?
Eetstoornis is een breed begrip. Dat varieert van heel weinig eten om zo min mogelijk calorieën binnen te krijgen tot eetbuien en overgewicht. Een eetstoornis is een ernstige psychische aandoening. Mensen met eetstoornissen lopen ‘vast’ in hun leven; binnen het gezin, het werk en op sociaal gebied. Dit is heel ingrijpend.

Mensen met een eetstoornis zijn geobsedeerd bezig met hun gewicht en eten. Wel of niet eten speelt de hoofdrol in hun leven en staat hun dagelijks leven in de weg terwijl men dat niet wil. Soorten eetstoornissen zijn bijvoorbeeld anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis binge eating disorder, afgekort BED.
Daarnaast is er een restcategorie waarin de eetstoornissen vallen die net niet voldoen aan de eerdere genoemde categorieën, maar wel duidelijk het dagelijks functioneren belemmeren. Deze stoornissen zijn gebundeld en noemen we Eetstoornis niet anderszins omschreven (ESNAO, soms ook afgekort tot NAO). Deze eetstoornis komt in de praktijk het meeste voor.

Eetstoornissen leiden tot lichamelijke schade. Daarbij moet je ondermeer denken aan duizeligheid, (ontstaan van) beschadigingen aan organen, menstruatieproblemen, lage lichaamstemperatuur, maag- en darmproblemen, een hoge bloeddruk, haaruitval en het krijgen van een slecht gebit. 

Vaak zie je ook bijkomende gevolgen. Iemand schaamt zich voor de eetstoornis of voor het uiterlijk. Die persoon trekt zich steeds meer terug wat leidt tot eenzaamheid en soms zelfs depressiviteit.

Heb je een eetstoornis, dan heb je echt gespecialiseerde hulp nodig en is het belangrijk hier zo snel mogelijk over in gesprek te gaan. PsyQ heeft ruime ervaring met behandeling van eetstoornissen. Ook als je twijfelt of je hulp moet zoeken kun je met ons in gesprek gaan waarbij deze twijfel onderwerp van gesprek kan zijn.

Wat is een eetprobleem?
Bij een eetprobleem zijn de klachten niet zo extreem als bij een eetstoornis. Een eetprobleem zorgt niet voor een ontwrichting van het leven zoals dat het geval is bij eetstoornissen. Het zorgt wel voor beperkingen. Het gevaar schuilt erin dat een eetprobleem kan doorslaan in een eetstoornis. Ook hier geldt dat een eetprobleem kan leiden tot allerhande lichamelijke klachten. Een keer lijnen omdat je jezelf te dik vindt, een koektrommel leegeten, of ergens geen trek in hebben kan voorkomen. Zolang het maar niet regelmatig gebeurt, want dan loop je het risico om een eetstoornis te ontwikkelen.

Gewichtsproblemen
Misschien heb je een gewichtsprobleem. Dit is het geval als iemand een ongezond gewicht heeft. Dat kan overgewicht zijn, maar ook ondergewicht of schommelingen in het gewicht. Een gewichtsprobleem zorgt ook voor een verhoogd risico op allerlei lichamelijke klachten, zoals hart- en vaatziekten.

Een gewichtsprobleem kan ontstaan door een eenzijdig of ongezond voedingspatroon. Een diëtist helpt met het samenstellen van een gezond en gevarieerd voedingspatroon. Een andere oorzaak voor het gewichtsprobleem kan het hebben van een eetstoornis zijn, bijvoorbeeld omdat er sprake is van eetbuien. Naast voedingsadviezen van een diëtist is het dan verstandig om ook de hulp van een gespecialiseerde hulpverlener in te roepen. Die helpt bij het aanpakken van het eetprobleem.

Soorten eetstoornissen

Een eetstoornis is een verzamelnaam van eetstoornissen als:

Oorzaken eetstoornissen

De diagnose eetstoornis kan alleen door gespecialiseerde hulpverlener worden gesteld na onderzoek en diverse gesprekken. In die gesprekken probeert de hulpverlener achter de oorzaken van eetstoornissen te komen. Er is nooit één eenduidige oorzaak aan te wijzen. Het gaat om een combinatie van factoren.

Oorzaken eetstoornissen:

  • Aanleg; ‘het zit in de familie’. Komen eetstoornissen voor in de familie, dan zijn andere familieleden er ook ‘vatbaarder’ voor.
  • Traumatische gebeurtenissen. Het uitraken van eigen relatie of scheiding ouders, seksueel misbruik, pesten op school, een ernstig ongeluk hebben meegemaakt of gezien. Eten geeft een goed gevoel waardoor het trauma tijdelijk naar de achtergrond verdrongen wordt.
  • Puberteit. Dit is een periode waarin het lichaam verandert en daar kan iemand onzeker over zijn.
  • Lage eigendunk, verstoord zelfbeeld. Het nastreven van een ideaalbeeld of iemands zelfwaardering hangt af van het uiterlijk en kan bijdragen aan het ontstaan van een eetstoornis.
  • Verkeerde voorbeelden. Modellen kunnen een voorbeeldfunctie hebben voor anderen. Als de modellen heel dun zijn, dan kan het idee ontstaan dat dit de norm is. En die norm willen anderen nastreven door bijvoorbeeld te gaan lijnen, terwijl ze een gezond gewicht hebben. 
  • Overgewicht door lichamelijke aanleg. Vanwege dat overgewicht ga je lijnen waardoor er een grotere kans ontstaat op het ontstaan van een eetstoornis. Vaak lijnen of drastisch lijnen werkt averechts. Na iedere lijnpoging word je alleen maar zwaarder. Je gaat weer lijnen en zo kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Het ontstaan van een eetstoornis ligt dan op de loer.

Wat is een gezond gewicht?

Een richtlijn die veelvuldig gehanteerd wordt is BMI. Dit staat voor Body Mass Index. Het is goed om te beseffen dat er niet iets bestaat als een ‘ideaal  gewicht’. Wat betreft de uitkomst maakt het uit of je een man of een vrouw bent. De BMI berekening (ook wel Quetelet-Index (QI) genoemd) maakt geen onderscheid tussen vetmassa en spiermassa. Dat kan ook zorgen voor een vertekend beeld. Iedereen is anders. Zie daarom je BMI score als een richtlijn.  

Deze BMI testen zijn van toepassing op mannen en vrouwen vanaf 20 jaar.
Bereken jouw BMI

Komt jouw score iets onder of iets boven de aangegeven grens uit? Dat hoeft niet meteen te betekenen dat er onder- of overgewicht is of dat je een eetprobleem of eetstoornis hebt. Doe na een paar maanden nog eens deze BMI test. Zijn er grote schommelingen in de uitkomst? Denk dan eens na over de mogelijke oorzaken. Een diëtist of gespecialiseerde hulpverlener kan bijvoorbeeld met je meedenken of er sprake is van een eetprobleem of eetstoornis. Zorg voor een gezonde levensstijl en een gezonde houding tegenover voedsel. Dan zit je wat dat betreft lekker in je vel.

Eetstoornis herkennen

Stel je jezelf de vraag: 'Heb ik een eetstoornis'? Dan kan je de eetstoornis test invullen, om te zien of jouw klachten mogelijk verband houden met een eetstoornis.

TOPGGz blok voor dossiers

TOPGGz-keurmerk

Meerdere afdelingen binnen Parnassia Groep hebben het TOPGGz-keurmerk. Hiermee heeft de afdeling bewezen te voldoen aan strenge criteria. De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoogspecialistische zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.