Cliëntenraden bij Parnassia Groep

Cliëntenraden bij de Parnassia Groep

200x200+vergadering+clientenraad+2.png
De Cliëntenraden binnen de verschillende onderdelen van Parnassia Groep denken, praten en beslissen mee over inrichting van de zorg.

Concern Cliënten Raad (CCR)

Binnen Parnassia Groep houdt de Concern Cliënten Raad zich bezig met overkoepelend beleid. Zij worden hierbij ondersteund door Bureau SOM (Service en Ondersteuning Medezeggenschap). Heeft u vragen aan leden van de CCR? Stuur een e-mail naar som@parnassiagroep.nl

Raad per onderdeel

Ieder onderdeel van Parnassia Groep heeft een of meerdere Cliëntenraden. Vertegenwoordigers uit deze raden hebben zitting in de CCR.

Deelnemers

In de Cliëntenraad zitten cliënten, maar ook familieleden van cliënten.

Wet medezeggenschap zorginstellingen

Om goed te functioneren heeft een Cliëntenraad een aantal rechten, namelijk

  • recht op informatie,
  • recht op overleg,
  • recht om te adviseren,
  • recht van enquête (onderzoek),
  • recht op een bindende voordracht van bestuurslid.

Medezeggenschap van cliënten in de zorg is op geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.