Cliëntenraad

Cliëntenraad

200x200+PG+inclusief+2020.png
De cliëntenraden behartigen de belangen van alle cliënten van Parnassia Groep. We hebben een concern cliëntenraad (CCR) en cliëntenraden van de verschillende zorgbedrijven. In de CCR zitten afgevaardigde leden van de cliëntenraden van de zorgbedrijven. 

De leden hebben allemaal een directe persoonlijke ervaring met de zorg en/of hebben een sterke affiniteit met de cliënten van het betreffende zorgbedrijf. Der leden doen hun werk op vrijwillige basis omdat ze graag en met veel enthousiasme een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg.

Wat doen de cliëntenraden?

Onze raden denken, praten en beslissen mee over de inrichting van de zorg van Parnassia Groep en de zorgbedrijven. Zij zetten zich in voor optimale zorg voor en dienstverlening aan al onze cliënten. Cliëntenraden hebben een wettelijke status.

Vanuit het perspectief van de cliënt volgt iedere cliëntenraad het beleid van Parnassia Groep met een kritische blik en brengt hierover gevraagd én ongevraagd advies uit.

De raden zetten zich in voor tal van onderwerpen, zoals:

  • dienstverlening
  • bereikbaarheid
  • kwaliteit van zorg
  • tevredenheid van cliënten
  • klachtenprocedures
  • bejegening

Veel voorkomende wensen, meningen en klachten worden door hen verwoord naar de gesprekspartners, binnen de zorgmerken en voor de gehele groep. Persoonlijke wensen of klachten worden niet behandeld door de raden. Daarvoor zijn de klantenreactiesprocedure en een klachtenregeling beschikbaar. 

Jouw mening telt!

Om hun rol goed uit te kunnen voeren, horen de raden graag van jou en je naaste betrokkenen hoe je de zorg ervaart. Wij stellen het erg op prijs als je je in wilt zetten voor de medezeggenschap. Ook als je weinig tijd hebt kun je bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

Voor PsyQ kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een cliëntenpanel. De raadsleden vragen de panelleden incidenteel om advies en informatie over onderwerpen die vanuit het bestuur naar de raad komen. Ook ontvang je altijd een leuke attentie als je je mening geeft.

Contact met de cliëntenraden

Wil je meer informatie over het werk als cliëntenraadslid of wil je bijdragen aan het (nog) beter maken van de zorg? Neem dan contact op met Belinda Kuiper. Belinda is ambtelijk secretaris van de CCR en zij kan je bijvoorbeeld doorverwijzen naar de raad waar je belangstelling voor hebt.