Ontwikkelingsstoornis

Ontwikkelingsstoornis

200x200+kind+jeugd+gezin.png

"Leer- en/of gedragsproblemen worden veroorzaakt door lichamelijke of psychische aandoeningen en worden ook wel een ontwikkelingsstoornis genoemd. Voorbeelden zijn: ADHD, Autisme Spectrum stoornis, Dyslexie. Een ontwikkelingsstoornis heeft consequenties op alle terreinen van je leven, ook wanneer je volwassen wordt", zegt Riekje Rijksen manager bedrijfsvoering bij Youz.

Heeft mijn kind een ontwikkelingsstoornis?

Merk je dat jouw kind moeite heeft met leren, (zeer) moeilijk gedrag vertoont of zich anders ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes? Dat zijn signalen dat je kind mogelijk een ontwikkelingsstoornis heeft. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis leren niet dezelfde dingen als hun leeftijdgenootjes. Dit zorgt voor een afwijkende ontwikkeling. Een ontwikkelingsstoornis is blijvend. Iemand blijft er zijn hele leven in meer of mindere mate last van houden.

Pas na uitgebreid onderzoek kan door een psychiater worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Aan de hand van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt met jou, als ouder, uiteraard ook besproken. Soms maken medicijnen onderdeel uit van de behandeling. Deze zorgen niet voor genezing, maar ze helpen vaak wel om gemakkelijker met de ontwikkelingsstoornissen om te gaan.

Een kind met ontwikkelingsstoornissen heeft impact op het kind zelf, maar ook op zijn of haar omgeving. Binnen het gezin, met vriendjes en vriendinnetjes, in de klas ‘botst’ het vaker met een kind. Het kind met een ontwikkelingsstoornis loopt vast. Goede begeleiding is zeer belangrijk.

Wat is een ontwikkelingsstoornis?

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische (heeft te maken met de hersenen) of psychische aandoening. Deze stoornis is de oorzaak dat de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren verstoord en belemmerd wordt. Door deze andere ontwikkeling blijft het kind achter ten opzichte van de leeftijdsgenootjes. Hierdoor wordt soms ook de term ontwikkelingsachterstand gebruikt.

Mijn kind blijft verstandelijk achter

Soms blijft de intelligentie, in vergelijking met leeftijdsgenootjes, aanmerkelijk achter. Soms ontwikkelen de verstandelijke vermogens zich onvoldoende (snel). Dit kan een lichamelijk oorzaak hebben en ook niets met de 'psyche' (geest, hersens) te maken hebben. Dan wordt dit een verstandelijke handicap, een verstandelijke beperking of mentale retardatie (geretardeerd)  genoemd. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) en daarmee dus ook Parnassia Groep biedt hiervoor geen behandelingen.

TOPGGz blok voor dossiers

TOPGGz-keurmerk

Meerdere afdelingen binnen Parnassia Groep hebben het TOPGGz-keurmerk. Hiermee heeft de afdeling bewezen te voldoen aan strenge criteria. De cliënt krijgt op een afdeling met dit keurmerk hoogspecialistische zorg (topklinische zorg) die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de cliënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.