"Leer- en of gedragsproblemen worden veroorzaakt door lichamelijke of psychische aandoeningen en worden ook wel een ontwikkelingsstoornis genoemd. Voorbeelden zijn: ADHD, Autisme Spectrum stoornis, Dyslexie. Een ontwikkelingsstoornis heeft consequenties op alle terreinen van je leven, ook wanneer je volwassen wordt", zegt Riekje Rijksen manager bedrijfsvoering bij Lucertis.

Merkt u dat uw kind moeite heeft met leren, (zeer) moeilijk gedrag vertoont of zich anders ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes? Dat zijn signalen dat uw kind mogelijk een ontwikkelingsstoornis heeft. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis leren niet dezelfde dingen als hun leeftijdgenootjes. Dit zorgt voor een afwijkende ontwikkeling. Een ontwikkelingsstoornis is blijvend. Iemand blijft er zijn hele leven in meer of mindere mate last van houden.

Pas na uitgebreid onderzoek kan door een psychiater worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van een ontwikkelingsstoornis. Aan de hand van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Dit wordt met u, als ouders, uiteraard ook besproken. Soms maken medicijnen onderdeel uit van de behandeling. Deze zorgen niet voor genezing, maar ze helpen vaak wel om gemakkelijker met de ontwikkelingsstoornissen om te gaan.

Een kind met ontwikkelingsstoornissen heeft impact op het kind zelf, maar ook op zijn of haar omgeving. Binnen het gezin, met vriendjes en vriendinnetjes, in de klas ‘botst’ het vaker met een kind. Het kind met een ontwikkelingsstoornis loopt vast. Goede begeleiding is zeer belangrijk.

Wat is een ontwikkelingsstoornis?

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische (heeft te maken met de hersenen) of psychische aandoening. Deze stoornis is de oorzaak dat de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren verstoord en belemmerd wordt. Door deze andere ontwikkeling blijft het kind achter ten opzichte van de leeftijdsgenootjes. Hierdoor wordt soms ook de term ontwikkelingsachterstand gebruikt.

Heeft mijn kind een ontwikkelingsstoornis?

Een ontwikkelingsstoornis of -achterstand komt in allerlei vormen voor. U kunt hierbij denken aan:

 • leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie (moeite met lezen) en dyscalculie (moeite met rekenen)
 • spraakstoornissen (bijvoorbeeld stotteren)
 • autismespectrumstoornis (bijvoorbeeld Asperger)
 • aandachtstekort- en gedragsstoornissen (bijvoorbeeld ADHD)
 • tics (bijvoorbeeld het syndroom van Gilles de la Tourette)
 • verstandelijke beperking,
 • zintuiglijke beperkingen, zoals slecht zien en horen.

De oorzaken en verschijnselen zijn heel verschillend. Sommige verschijnselen zijn blijvende, andere verschijnselen kunnen na verloop van tijd minder worden.

Een ontwikkelingsstoornis of -achterstand komt in allerlei vormen voor. U kunt hierbij denken aan:

 • Leerstoornissen, bijvoorbeeld dyslexie (moeite met lezen) en dyscalculie (moeite met rekenen)
 • Spraakstoornissen (bijvoorbeeld stotteren)
 • Autismespectrumstoornis (bijvoorbeeld Asperger)
 • Aandachtstekort- en gedragsstoornissen (bijvoorbeeld ADHD)
 • Tics (bijvoorbeeld het syndroom van Gilles de la Tourette)
 • Verstandelijke beperking,
 • Zintuiglijke beperkingen, zoals slecht zien en horen.

De oorzaken en verschijnselen zijn heel verschillend. Sommige verschijnselen zijn blijvende, andere verschijnselen kunnen na verloop van tijd minder worden.