Luca

200x200+ipad.png
De Luca app van Brijder Jeugd en Youz (de nieuwe gezamenlijke naam van De Jutters, Lucertis en Youz verslavingszorg sinds 10 januari 2019) is geschikt voor jongeren die bij hen in behandeling zijn, maar is ook te gebruiken door jongeren die daar niet in behandeling zijn, maar aan zichzelf willen werken. Als de jongere dit wil kan hij iemand die hij vertrouwt aanwijzen en ook toegang tot de app geven.

Luca zorgt voor intensief contact met behandelaar

Een behandeling is veel effectiever als jongeren thuis ook met hun behandeling bezig zijn op de wijze die bij hen past: via hun smartphone. Dit is de reden geweest om Luca te ontwikkelen.

Door Luca te gebruiken:

  • krijgt de jongere inzicht in het eigen gedrag
  • onderzoekt de jongere zijn interesses

Hierdoor leert de jongere bepaalde zaken anders aan te pakken, wordt zijn motivatie vergroot en onthoudt hij beter welke oefeningen hij thuis moet doen.

Hoe werkt Luca?

De jongere geeft in de app aan hoe hij zich voelt en houdt zijn gevoelens, gedachten en gedrag in bepaalde situaties bij. Om dit te visualiseren is het mogelijk om foto’s toe te voegen. Aan de hand hiervan kan de behandelaar via de chat feedback geven. Een voorbeeld hiervan is het  bijhouden van een dagboek via de app.

Als het niet goed gaat, treedt het vooraf opgestelde noodplan in werking of worden er hulptroepen ingezet; mensen die een positieve invloed hebben op de jongere en waar mogelijk ondersteunen. Waar de hulpverlening tijdelijk is, blijven de hulptroepen ook na de behandeling naast de jongere staan.

Ook zet de jongere zijn weekdoelen in de app en hoe hij denkt deze te behalen. De behandelaar begeleidt en motiveert hem/haar hierbij via chatcontact.

Luca downloaden voor Android en Apple iOS

Er zijn twee versies van Luca. Eén versie is voor behandelaren (Luca PG) en één versie voor jongeren (Luca). Jongeren loggen in met hun mobiele telefoonnummer. Luca is te downloaden voor Apple iOS en Android op smartphones en tablet.