Langdurige hulp

Specialistische hulp

200x200+heer+en+dame+gearmd+%28met+ruggen+in+beeld%29.png
Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid. Parnassia Groep levert kortdurende hulp waar het kan, en langdurige hulp waar het nodig is. Waar Indigo staat voor kortdurende hulp, staan onze specialistische organisaties klaar voor langdurende hulp. Met tal van specialisaties zijn we de grootste geestelijke gezondheidszorg (ggz) instelling van Nederland. We vinden altijd wel een antwoord.

Geestelijke gezondheidszorg op maat, PsyQ

PsyQ is specialist bij psychische problemen en biedt specialistische behandeling voor de meest voor komende psychische problemen. Daarbij staan toegankelijkheid en optimisme ten aanzien van het resultaat van de behandelingen centraal. Onze specialisten zijn gedreven en deskundig, samen met jou streven zij naar het beste behandelresultaat.

Kinder- en jeugdpsychiatrie, Youz

Youz is specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie. Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Ook behandelen we hun gezin. We behandelen zo intensief als nodig en zo kort als mogelijk.
Youz is sinds 10 januari de nieuwe gezamenlijke naam van Lucertis, De Jutters en Youz verslavingszorg.

Verslavingszorg, Brijder

Brijder is specialist in verslavingszorg. Brijder is er voor iedereen met een verslavingsprobleem. Onze behandeling stemmen we af op wat je wilt en kunt. Je staat er niet alleen voor.

Specialist in psychiatrie, Antes en Parnassia

Antes en Parnassia bieden hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar) en ouderen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen.

Regio's waarin deze bedrijven actief zijn:

  • Antes: Regio Rotterdam Rijnmond, Drechtsteden en Zuid-Hollandse Eilanden
  • Parnassia: Haaglanden en Noord-Holland

Interculturele psychiatrie, i-psy

i-psy bied je een behandeling die aansluit bij jouw persoonlijke levenssituatie. Een behandeling die rekening houdt met jouw cultuur en jouw geloofsovertuiging. En een behandeling die bij voorkeur gegeven wordt door een hulpverlener die jouw (moeder)taal spreekt.

Forensische en intensieve zorg, Fivoor

De forensische zorgonderdelen van Parnassia Groep, Altrecht en De Kijvelanden zijn verenigd in één organisatie, te weten Fivoor. Het streven van Fivoor is om een sterke keten van behandeling, begeleiding en beveiliging te bieden.

Maatschappelijke participatie en reïntegratie, Reakt

Werken aan je toekomst is het motto van Reakt. Reakt begeleidt mensen met psychische problematiek in hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid, terugkeer en participatie in de maatschappij.