Autistische stoornis

Autistische stoornis

jacqueline-bailly-200.png

Een autistische stoornis (voorheen ook wel klassiek autisme genoemd) is een van de vormen van autisme die valt onder de algemene noemer autismespectrumstoornis (ASS). Mensen met autisme hebben vaak beperkte interesses, herhalingsgedrag en problemen op het gebied van communicatie en interactie.

Kenmerken autistische stoornis

Naast de drie genoemde kenmerken van autisme heeft een autistische stoornis (klassiek autisme) een paar specifieke kenmerken die nadrukkelijk aanwezig zijn.

Zo zijn mannen en vrouwen met een autistische stoornis vaak overgevoelig voor prikkels van buitenaf. Ook zijn ze vaak heel beperkt in hun sociale interacties. Het contact leggen met anderen, de wisselwerking met de ander, het op elkaar reageren verloopt moeizaam.

Wat ook vaak geconstateerd wordt (in ruim 60% van de gevallen) is dat mensen met klassiek autisme een IQ onder het gemiddelde heeft.

Een ander kenmerk is dat mensen met een autistische stoornis vaker dwangmatig handelen, hetzelfde soort gedrag herhalen en bijzondere rituelen en/of tics hebben. Met vaker wordt bedoeld dat het opvallend is, het ‘kenmerkt’ de persoon.

Naast de bovengenoemde kenmerken hebben mensen met een autistische stoornis vaak ook andere problemen. Hierbij moet gedacht worden een hyperactiviteit, agressiviteit, zelfmutilatie (zelfverwonding), maar ook stemmingsstoornissen, slaapproblemen en epilepsie.

Autisme bij volwassenen

Er komt steeds meer aandacht voor autisme bij volwassenen. Een hoop mensen ontdekken pas op latere leeftijd dat zij een vorm van autisme hebben. In veel gevallen hebben zij wel al langere tijd problemen op het gebied van werk en/of relaties.

Kind met autisme

Klassiek autisme bij kinderen komt veel voor: ongeveer 1 procent van de kinderen in Nederland heeft een vorm van autisme. De aandoening uit zich bij ieder kind anders. Bepaalde eigenschappen van het kind worden door autisme versterkt of juist verzwakt. Autisme bij kinderen wordt behandeld door Youz.

Behandeling autisme

Autisme is niet te genezen; niet door een behandeling en/of door medicatie. Maar dankzij een behandeling, al dan niet met (tussentijdse) coaching, kunnen veel mensen met autisme wel naar school, werk vinden/werken en relaties met anderen aanknopen en onderhouden. De nadruk in de behandeling ligt op het verminderen van problemen die het gevolg zijn van autisme.