PDD-NOS

PDD-NOS

jacqueline-bailly-200.png
Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified is de volledige naam van PDD-NOS. Er zijn wel kenmerken van een autisme spectrum stoornis, maar niet voldoende en ook niet ernstig genoeg om aan de criteria voor een diagnose autisme te voldoen.

PDD-NOS is wel een ontwikkelingsstoornis en valt daarmee onder de noemer autisme spectrum stoornissen (ASS). Iemand met PDD-NOS heeft bovengemiddeld veel kenmerken van ASS, maar niet genoeg voor de diagnose autistische stoornis of asperger.

Diagnose PDD-NOS

Wat is PDD-NOS? Er bestaat geen duidelijke criteria, maar wel richtlijnen op basis waarvan PDD-NOS gediagnostiseerd kan worden.
De symptomen van PDD-NOS zijn voor kinderen als volwassen mannen en vrouwen gelijk, maar ook hier geldt dat ze in verschillende gradaties aanwezig kunnen zijn bij iemand.

PDD-NOS kenmerken zijn:

  • een aantoonbare achterstand of beperkingen in de sociale omgang, sociale contacten en – interactie met andere mensen
  • de communicatievaardigheden, zowel in woord als gebaar, schieten duidelijk te kort
  • het zich in een ander kunnen verplaatsen is niet goed ontwikkeld
  • het hebben van vaste eigen gewoontes, stereotiep gedrag. Interesse gaat niet verder dan een beperkt aantal onderwerpen
  • houterige motoriek

PDD-NOS bij een kind

Een kind met PDD-NOS ontwikkelt zich opvallend anders dan andere kinderen. Je ouders en familie hebben al snel in de gaten dat jij je anders ontwikkelt. Dit merken ze vaak in jouw ontwikkeling van sociaal gedrag, dat je anders speelt dan andere kinderen, dat jouw taalgebruik anders is en dat je niet zo goed tegen veranderingen kunt. Zeker als je wat ouder wordt, krijg je dat zelf ook in de gaten. Dat kan ervoor zorgen dat je onzeker wordt, soms zelfs angstig. Door je eigen gewoonten, vaste handelingen en routines probeer je die onzekerheid en angst te verminderen.
Ieder kind met PDD-NOS is anders. De kenmerken van PDD-NOS kunnen in meer of mindere mate voorkomen bij een kind. Naarmate het kind ouder wordt, loopt het meer en meer tegen problemen aan die samenhangen met PDD-NOS.

PDD-NOS bij volwassenen

Bij volwassenen wordt de diagnose PDD-NOS vaak laat gesteld. Er zijn klachten en er is een aanleiding voor nader onderzoek, maar toch is het niet makkelijk daar een diagnose PDD-NOS op te plakken. Waarom? PDD-NOS bij volwassenen is vaak minder zichtbaar of merkbaar. Volwassenen merken hun tekortkomingen op tijdens de studie, in een werkomgeving en/of in de sociale omgang met anderen. Ze hebben zichzelf vaak 'trucjes' aangeleerd om die tekortkomingen zoveel als mogelijk te verbergen. Dit wordt ook wel een compensatiestrategie genoemd.

Behandeling PDD-NOS

Iedere persoon met ASS, en dus ook PDD-NOS, is uniek. Iedereen met PDD-NOS loopt tegen 'eigen' specifieke beperkingen aan. Een kant en klare behandeling voor iemand met PDD-NOS ligt dus niet 'op de plank’.

Voorspelbaarheid, regelmaat en structuur helpen iemand met PDD-NOS. Er wordt geleerd om te gaan met onzekerheid en het geeft meer zelfvertrouwen.

Nieuwe dingen, verjaardagen en andere gebeurtenissen moeten stap voor stap van tevoren doorgesproken worden. Degene met PDD-NOS kan zich er dan op voorbereiden en dan wordt het voorspelbaar. Dit geeft voor iedereen rust.

De behandeling van PDD-NOS bestaat uit een gecombineerde aanpak van

  • psycho-educatie. Uitleg over autisme is zijn algemeenheid en heel specifiek over PDD-NOS. Hoe anderen op iemand met PDD-NOS kunnen reageren en mogelijke misverstanden die door PDD-NOS kunnen ontstaan komen aan bod. Hierdoor zijn mensen met PDD-NOS beter voorbereid op onverwachte situaties.
  • psychotherapie (cognitieve gedragstherapie). In deze therapie wordt geleerd hoe om te gaan met de eigen emoties.
  • sociale vaardigheidstraining. In deze training worden sociale vaardigheden geleerd en geoefend met interactie met anderen waardoor sociale omgang met anderen makkelijker verloopt.
  • en mogelijkerwijs medicatie.

Volwassenen met PDD-NOS kunnen (job)coaching krijgen. Dit is praktische begeleiding en biedt de noodzakelijke houvast en overzicht.

Een kind met PDD-NOS heeft extra aandacht en begeleiding nodig. Dat vraagt veel van ouders, leerkrachten en anderen die te maken krijgen met dit kind. Begeleiding op school is noodzakelijk. Ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding. In de ondersteuning wordt aandacht besteed aan het gehele gezin.