Klachtenregeling

Informatie ivm Corona maatregelingen

“In verband met de uitbraak van het coronavirus zal de klachtenprocedure en de werkwijze van de klachtencommissie en de klachtenfunctionaris tot nader order mogelijk afwijken van hetgeen is vermeld in het klachtenreglement.

Het algemene uitgangspunt is dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Contact met degenen die klachten hebben zullen daardoor bij voorkeur verlopen via de telefoon en e-mail. Alleen bij Wvggz of Bopz klachten betreffende toepassen van vormen van verplichte zorg kan de voorzitter van de klachtencommissie bepalen dat een mondeling hoorzitting zal plaatsvinden als er geen aanvaardbare alternatieven zijn. De mondelinge behandeling van klachten die op grond van de Wkkgz en de Jeugwet zijn ingediend bij de klachtencommissie worden opgeschort tenzij de voorzitter van de commissie anders bepaalt.
​​​​​​​
Per geval zal bekeken worden welke maatregelen het meest passend zijn. De klachtencommissie en de klachtenfunctionaris stellen zich daarbij op de hoogte van de actuele voorzorgsmaatregelen die worden getroffen, zowel landelijk als binnen Parnassia Groep. U wordt hierover door de ambtelijk secretaris en de klachtenfunctionaris geïnformeerd. De maatregelen hebben ook effect op lopende procedures.”

Klachtenregeling

200x200+dame+onderaan+trap+met+oranje+achtergrond.png
Wij doen ons uiterste best om onze patiënten en hun familie en naasten te behandelen/begeleiden op een manier die aansluit bij hun wensen en
verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent.

Klachten over de behandeling/begeleiding

Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Ben je niet tevreden, dan willen we dat graag weten. Blijven rondlopen met een klacht lost niets op en kan jouw behandeling/begeleiding in de weg staan.

Bespreken of formele klacht indienen?

Als patiënt of familie/naasten kun je jouw klacht bespreken en proberen zo met de betrokkenen tot een oplossing te komen.

Jouw klacht bespreken

Wanneer dat niet naar tevredenheid verloopt of als je daar geen behoefte aan hebt, kun je schriftelijk een formele klacht indienen.

Schriftelijk een klacht indienen:

Beheers je de Nederlandse taal onvoldoende? In dat geval kun je een beroep doen op een tolk. Jouw hulpverlener helpt je bij het vinden van een geschikte tolk.

In de Klachtenregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Parnassia Groep kun je nalezen wat precies jouw rechten zijn, met betrekking tot het indienen van een klacht.

Klachtenfunctionaris

Voor informatie en hulp bij het indienen van een klacht kun je ook terecht bij onze Klachtenfunctionaris.