Ouderdom en psychiatrie

Psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie

200x200+oudere+vrouw.png

Ouder worden zorgt voor allerlei veranderingen. Deze veranderingen komen in een bepaalde levensfase voor en kunnen, maar dat hoeft niet, voor problemen of klachten zorgen. Wanneer dit het geval is spreekt men van levensfaseproblematiek.

Veranderingen bij het ouder worden

Veel voorkomende veranderingen bij het ouder worden zijn;

 • verslechtering van de gezondheid
 • beperkingen in het lichamelijk functioneren
 • het eindigen van het werkzame leven (pensioen)
 • zorgtaken verdwijnen (kinderen)
 • het kleiner worden van het sociale netwerk door verlies van vrienden en familieleden
 • verhuizing naar een kleinere woning of verzorgings-verpleeghuis
 • psychische problemen

De meeste mensen kunnen hier goed mee omgaan en genieten van de vrije tijd, vrijwilligerswerk, kleinkinderen, etc. Niet iedere oudere volwassene maakt geruisloos de stap naar de volgende levensfase. Er kunnen psychische klachten ontstaan.

Begeleiding

De begeleiding van deze oudere volwassenen in deze levensfase is gelukkig goed mogelijk. Een eerste goede stap is hulp zoeken, bijv. bij je huisarts. De huisarts kijkt samen met jou wat je het beste kan helpen en indien nodig zal deze je bij psychische problemen doorverwijzen naar bijvoorbeeld Parnassia Groep voor gespecialiseerde hulp.

Ouderenpsychiatrie richt zich op alle psychische problemen bij ouderen. Psychogeriatrie houdt zich bezig met aandoeningen die samenhangen met achteruitgang van het geheugen, zoals bijvoorbeeld bij dementie.

Tijdens de behandeling van je klachten is zowel aandacht voor de psychische, lichamelijke als ook de sociale veranderingen die verband houden met het ouder worden.

Wat zijn de klachten?

Als je al enige tijd last hebt van onderstaande symptomen is het raadzaam om deze met je huisarts te bespreken. Deze klachten zijn niet strikt leeftijdsgebonden. De huisarts ziet op het spreekuur vaak mensen van 60 jaar en ouder, maar ook jongere mensen kunnen deze klachten ontwikkelen.  
De huisarts kan zorgen voor een doorverwijzing. Antes en Parnassia, alle 2 onderdeel van Parnassia Groep, zijn gespecialiseerd in zorg en behandeling van psychische aandoeningen en of psychiatrische problemen bij oudere volwassenen.

Herken je deze klachten?

 • somberheid, neerslachtig, nergens plezier aan beleven, schuldgevoelens, denken aan de dood
 • bijzondere klachten, klachten die iemand als raar of merkwaardig zou omschrijven. Stemmen horen, vreemde dingen horen, zien of ruiken zijn daar voorbeelden van
 • moeite om het gebruik van alcohol, kalmeringsmiddelen en pijnstillers te beperken, in controle te houden
 • voortdurende gevoelens van angst, gespannenheid, piekeren, of kortdurende aanvallen van angst en paniek
 • vergeetachtigheid en verwardheid
 • lichamelijke klachten die niet goed medisch verklaard kunnen worden

Dit is geen volledige opsomming, maar geeft wel een algemene indruk van klachten waarmee oudere volwassenen zich bij de huisarts melden.

Verwijzing

Heb je al enige tijd last van genoemde klachten? Ga dan naar de huisarts om ze te bespreken. Deze klachten kunnen een grote invloed op je dagelijkse leven hebben. Je huisarts is degene die kan inschatten of je doorverwezen moet worden voor verdere behandeling. Deze behandeling kan bestaan uit medicijnen, gesprekken (psychotherapie), sociale en praktische ondersteuning en andere vormen van therapie.