Ontwikkelingsstoornis

Pervasieve ontwikkelingsstoornis

200x200+kind+jeugd+gezin.png

De pervasieve ontwikkelingsstoornis  staat ook bekend met de meer bekende term  PDD-NOS. Deze Engelse afkorting (Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified) betekent in het Nederlands: Pervasieve ontwikkelingsstoornis, niet anders omschreven). Het is een vorm van autisme. Omdat iemand niet exact en volledig voldoet aan alle criteria van autisme, maar aan een aantal, is er indertijd een aparte ‘categorie’ ontstaan.

De omschrijving pervasieve ontwikkelingsstoornis wordt niet meer gebruikt en is vervangen door de afkoring ASS (wat staat voor autismespectrumstoornis) of autisme.

Vrijwel altijd wordt deze stoornis ontdekt in de kinderjaren. Het kind in kwestie ontwikkelt zich op het gebied van sociale interactie en communicatie duidelijk anders dan de leeftijdsgenootjes. Deze afwijkende ontwikkeling is voor ouders reden om hun kind nader te laten onderzoeken.

Soms wordt autisme op latere leeftijd ontdekt, omdat iemand vastloopt in zijn leven, in een relatie of in zijn werk. Het zegt dus niets over intelligentie. Autisme heeft te maken met hoe de hersenen informatie verwerken. Op welke manier dit zich uit, verschilt van persoon tot persoon.

Er is geen duidelijk eenduidig beeld van autisme te geven. Autisme, of ASS kent vele verschillende kenmerken die in meer of mindere mate bij iemand met autisme tot uiting komen. Die brede verscheidenheid wordt ook wel spectrum genoemd. De kenmerken die horen bij autisme staan in het dossier Autisme op deze site.

De diagnose Autisme kan als een schok komen. Het is belangrijk goed te onderzoeken wat een kind minder goed kan en wat hij wel goed kan. De diagnose kan ook een heleboel duidelijk maken. Die kennis en dat inzicht geeft richting aan de begeleiding en behandeling. Hierdoor kan iedereen met deze stoornis zichzelf ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier.

Pervasieve ontwikkelingsstoornis bij volwassenen

Hoewel meestal op kinderleeftijd de diagnose pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS dus) vastgesteld wordt, komt het ook voor dat dit pas op volwassen leeftijd gebeurt. Met deze stoornis word je geboren, en het is blijvend. Het speelt hoe dan ook een rol in iemands verdere leven. Het is een fabeltje dat opvoeding kan leiden tot autisme.

Autisme kent veel verschillende kenmerken die in meer of mindere mate tot uiting komen bij iemand. Dit kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand pas op latere leeftijd vastgesteld wordt. Een (jong) volwassene loopt tegen problemen aan en gaat op zoek naar een verklaring. Ontwikkelingsachterstand bij volwassenen kunnen zich bijvoorbeeld uitten in

  • Sociale interactie: het stuklopen van relaties en vriendschappen.
  • Communicatieve problemen: taalbegrip en –gebruik blijft achter.
  • Afwijkend gedrag: vasthouden aan eigen gewoontes

Grote persoonlijke veranderingen kunnen er ook voor zorgen dat de autisme stoornis wordt opgemerkt. Een scheiding, een verhuizing of ander werk kan een ‘trigger’ zijn. Eerder viel het niet op, omdat mensen met een autistische stoornis in hun privé omgeving en op het werk mensen om zich heen hadden die pasten bij (en soms op) degene met autisme. Door een van de genoemde grotere veranderingen valt dat weg, en worden problemen zichtbaar. Meer over kenmerken bij autisme lees je hier. Op de pagina kenmerken autisme wordt hier dieper op ingegaan.

In een gesprek kan meer duidelijkheid komen door beantwoording van vragen als:

  • Wat zijn de problemen? Wat gaat er niet goed, en ook, wat gaat er wel goed?
  • Wat voor soort veranderingen zou de ander willen?
  • Wie kan je helpen om die veranderingen te bereiken?

Door het onderwerp bespreekbaar te maken kan de stap naar de huisarts eerder gemaakt worden. Die kan weer doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. Deze kunnen na diverse gesprekken en tests een diagnose stellen én een behandeling voorstellen.

Behandelen van een pervasieve ontwikkelingsstoornis

 

Parnassia Groep heeft een specialistisch autismeteam met de naam SARR. Deze afdeling doet psychodiagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandelt kinderen en volwassenen met een diagnose ASS. Ook ouders van kinderen met ASS kunnen hier terecht voor advies en begeleiding. Voor volwassenen met ASS zijn er behandelteams in Rotterdam, Den Haag, Velsen-Noord en Zaandam.