paginakop - medicatie angst

Medicijnen tegen angst

200x200+Colin+vd+Heiden.png

Antidepressiva worden vaak gebruikt als onderdeel van behandelingen tegen angststoornissen. Deze medicijnen tegen angst hebben vaak wel bijwerkingen. Voordat je angststoornis medicatie krijgt voorgeschreven, bespreekt je behandelaar deze bijwerkingen met jou. De meeste van de bijwerkingen verdwijnen na verloop van tijd.

Soms worden ook rustgevende middelen voorgeschreven. Het grote nadeel van deze medicijnen is dat jij en dus ook jouw lichaam snel went aan het rustgevende middel. Dat levert weer het gevaar op dat de dosis van het medicijn omhoog moet voor een goede werking. Deze gewenning is een soort verslaving. Behandelaren zijn daarom heel terughoudend om deze rustgevende middelen voor een langere periode voor te schrijven.

Hoe werken antidepressiva?

De verschillende delen van onze hersenen communiceren ook met elkaar. Dat gebeurt door neurotransmitters. Het zijn eigenlijk boodschapperstoffen. Serotonine en noradrenaline zijn neurotransmitters die belangrijk zijn bij het regelen van gevoelens zoals angst en somberheid. Bij mensen met angststoornissen werken deze neurotransmitters niet goed.  Medicijnen moeten de balans weer terugbrengen.

De antidepressiva blokkeren de heropname van neurotransmitters in de zenuwcellen in de hersenen. Hierdoor komen deze neurotransmitters veel meer vrij komen in de hersenen. Er zijn ook medicijnen met een specifieke werking. De medicatie tegen angststoornissen is onder te verdelen in:

 • Medicijnen die alleen de heropname van serotonine remmen (SSRI’s),
 • Medicijnen die alleen heropname van noradrenaline remmen,
 • Medicijnen die de heropname van beide neurotransmitters remmen. (SNRI’s),

Ook zijn er nog de 'klassieke antidepressiva'. Die worden ook wel 'tricyclische antidepressiva' (TCA) genoemd. Deze zijn al sinds de jaren 60 op de markt. Net als de SNRI’s remmen de TCA’s  de heropname van zowel serotonine als noradrenaline. Beide medicijnen werken even effectief, maar het grote nadeel van TCA’s is dat het bij een overdosis gevaarlijk is.
Daarnaast kijkt de behandelaar ook naar de bijwerkingen van het medicijn en de wisselwerking met eventueel andere medicijnen die iemand al slikt.

Het duurt enige weken voordat je de werking van de medicijnen merkt.

Bijwerkingen van antidepressiva

Die boodschapperstoffen zijn werkzaam in de hersenen, maar ook elders in het lichaam. Dit is waarschijnlijk de verklaring waarom mensen die antidepressiva slikken ook last kunnen krijgen van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maag- en darmproblemen of vermoeidheid.

Iedereen reageert verschillend op de medicijnen. Meestal zijn de bijwerkingen in de eerste weken het sterkst. Het is belangrijk dat je de bijwerkingen ook bespreekt met je behandelaar. Het zou kunnen dat je behandelaar een wijziging in medicatie angststoornis adviseert.

Mogelijke bijwerkingen:

 • hoofdpijn
 • sufheid
 • wisselende bloeddruk waardoor duizeligheid kan optreden
 • wazig zien
 • droge mond
 • slapeloosheid
 • levendig gaan dromen tot nachtmerries aan toe
 • misselijkheid
 • verandering van eetlust (verminderde eetlust of vermeerderde eelust. De laatste kan gewichtstoename tot gevolg hebben) 
 • maag- en darmproblemen
 • verandering in de stoelgang (van diaree tot moeilijke stoelgang)
 • seksuele problemen

Meestal zijn de bijwerkingen in de eerste weken het sterkst. Bespreek altijd de bijwerkingen die je merkt. Mede op basis hiervan kan je behandelaar een besluit nemen over het eventueel al dan niet aanpassen van de medicatie.

Alcohol en antidepressiva

Als je antidepressiva neemt, dan is het onverstandig om alcohol te drinken. Alcohol versterkt het versuffende effect van antidepressiva en kan juist een oorzaak zijn van depressiviteit en angsten. Daarom is het goed om je alcoholgebruik te bespreken met je behandelaar.

Ook als je inmiddels gewend bent aan antidepressiva en niets meer merkt van het gebruik van alcohol, kun je door het gebruik van alcohol erg suf worden. Drink dus matig, of beter nog, helemaal niet.

Merkmedicijn en ‘eigen merk’ medicijn

Zeg je antidepressiva, dan wordt vaak in een adem ook het medicijn Prozac genoemd. Dit is een merknaam. Op een nieuw ontwikkeld medicijn zit een patent, waardoor alleen de producent dit medicijn mag produceren. Na een aantal jaren vervalt dit en mogen ook andere producenten die medicijn maken. Deze medicijnen verschijnen dan onder een andere naam, een 'eigen merk' naam, op de markt. Deze ‘eigen merk’ medicijnen hebben hetzelfde werking. Wel kunnen de gebruikte hulpstoffen in het medicijn anders zijn dan het eerste, oorspronkelijke, medicijn.  Je behandelaar bespreekt met jou de keuze van de medicatie.

Beginnen met medicijnen tegen angststoornis en ermee stoppen

Het duurt enige weken voordat de medicatie tegen angst optimaal werkzaam zijn. In deze periode moet je attent blijven op eventuele bijwerkingen. Ook moet je uitvinden wat voor jou het beste werkt. Iedereen reageert anders op de medicijnen. Sommigen worden misselijk. De medicijnen innemen met vla werkt bij sommigen. Soms zorgen de medicijnen voor sufheid of moeheid. Dan kan het ’s avonds innemen van de medicijnen een goed moment zijn. Het is belangrijk dat je de inname van je medicijnen opneemt  in een dagelijkse routine. Dat kunnen de medicijnen optimaal hun werk doen door een gelijkmatige afgifte.   

Zomaar stoppen met de medicatie is echt af te raden. Je lichaam en geest moeten de tijd krijgen om te wennen aan een vermindering van de medicijnen. De medicatie tegen angst moet geleidelijk worden afgebouwd. Ook hier kunnen dan ontwenningsverschijnselen optreden. Reken op in ieder geval 4 weken voor het afbouwen, maar in de praktijk blijkt dit toch vaak wat langer te zijn. Ook hier geldt: blijf in contact met je behandelaar.