TOPGGz - Onderzoeken

Wetenschappelijk onderzoek - TOPGGz

Wetenschappelijk onderzoek is een essentieel onderdeel voor het ontvangen van een TOPGGz-keurmerk. Zonder innovaties die onderzocht worden op hun effect, wetenschappelijk onderzoek, onderzoekers en een hoogleraar verbonden aan het team, samenwerking met een universiteit en wetenschappelijke publicaties geen TOPGGz-keurmerk.  

Wist je dat? 

  • Iedere TOPGGz-afdeling ten minste 2 gepromoveerde onderzoekers in het team moet hebben; 
  • Iedere TOPGGz-afdeling cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren; 
  • Iedere TOPGGz-afdeling minimaal 1 hoogleraar verbonden moet hebben aan het team die een betekenisvolle bijdrage aan de hoogspecialistische functies waaronder het onderzoek kan leveren; 
  • Iedere TOPGGz-afdeling minimaal één formele samenwerking moet hebben met een universiteit; 
  • Iedere TOPGGz-afdeling minimaal 6 wetenschappelijke publicaties moet uitbrengen in 4 jaar, waarvan 2 publicaties in internationale tijdschriften; 
  • Iedere TOPGGz afdeling steeds twee innovaties op het gebied van diagnostiek of behandeling moet hebben lopen die op hun effect onderzocht worden?

Onze onderzoeken 

Er zijn veel lopende onderzoeken binnen onze TOPGGz afdelingen. We highlighten hier enkele thema’s en onderzoeken. Benieuwd naar al het onderzoek? Bekijk de meest recente overzichten op de betreffende pagina’s op de TOPGGz-website.    

PsyQ Angststoornissen

Binnen de TOPGGZ-afdeling Angststoornissen van PsyQ is een van de grotere lopende onderzoeken het 3D (Doorbreek Dwang Digitaal) onderzoek naar online behandeling bij dwangstoornissen. Ook is er onderzoek gedaan naar mindfulness bij angst en schematherapie in groepsverband bij sociale fobie met ontwijkende persoonlijkheidsstoornissen. ​​​​

PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen

Deze afdeling heeft diverse onderzoeken die zich richten op ADHD en slaap, zoals onderzoek naar effectiviteit van het behandelen van zowel slaap als ADHD in het verminderen van ADHD symptomen, maar ook onderzoek naar de relatie tussen ADHD, chronotype, slaap en gezondheidsuitkomsten depressie, BMI, migraine en diabetes. Daarnaast vinden er ook onderzoeken plaats naar lichttherapie bij ADHD en over ADHD bij vrouwen.  

Meer over onderzoek naar ADHD

Youz Leo Kannerhuis

Het centrale thema van het dr. Leo Kannerhuis onderzoek is “Autisme: Complexiteit & Kwaliteit”. Enkele promotieonderzoeken die lopen zijn: ‘Netwerk in Actie’, waarbij wordt onderzocht hoe het sociale netwerk van mensen met autisme betrokken en versterkt kan worden binnen de behandeling, maar ook een onderzoek naar ‘Camouflage’ bij mensen met autisme waarin o.a. onderzocht wordt of camouflage een rol speelt bij comorbide klachten. Een ander voorbeeld is een studie die onderzoekt welke factoren bijdragen aan de behandelintensiteit en herstel: wat maakt dat de ene persoon kan volstaan met een ambulante behandeling en de ander een intensieve klinische opname nodig heeft? En hoe verloopt vervolgens het herstel?  

PsyQ Psychotrauma

De TOPGGz-afdeling Psychotrauma benadrukt dat er effectieve psychotherapeutische en medicamenteuze behandelingen voor PTSS bestaan, maar dat een belangrijk deel van de cliënten hier niet of onvoldoende op reageert. Het huidige wetenschappelijk onderzoek richt zich daarom op het verbeteren van de toepassing van exposure therapie: bijvoorbeeld door verwachtingsfalsificatie tijdens exposure te bevorderen (OPENup-onderzoek), exposure therapie bij PTSS door vroegkinderlijk trauma te verbeteren, en het effect van de therapeutische relatie en verbetering van emotieregulatie-vaardigheden op exposure-uitkomsten te onderzoeken (IMPACT-studie). 

PsyQ EDIT

Vanaf de oprichting van EDIT wordt er structureel data verzameld. Deze data omvat behandelgegevens van cliënten die in zorg komen bij de EDIT-afdeling. Er lopen bij EDIT verschillende onderzoeken naar de At Risk Mental State (ARMS)-doelgroep. Voorbeelden zijn: Eerder = Beter, onderzoek naar een online platform voor jongvolwassenen met vroege psychose-achtige ervaringen, ARMS en trauma in de kindertijd en Patterns of Life (POL), waar onderzoek wordt gedaan naar een nieuw diagnostisch model voor de intake. 

Youz, PsyQ en Emergis ÉÉN

Het onderzoek van het Eetstoornissen Experts Netwerk focust zich op zowel behandeling en nazorg van de brede doelgroep, behandeling van specifieke doelgroepen, diagnostiek als epidemiologie. Denk aan onderzoek naar schematherapie bij Anorexia Nervosa de TAPE-studie naar exposure therapie bij PTSS voor cliënten met een eetstoornis en bewegingsstoornissen bij cliënten met een eetstoornis. Ook loopt een onderzoek gericht op de verbetering van zorg en behandeling bij cliënten met langdurige eetstoornissen en is een validatieonderzoek decisiontool 18- gaande. 

Youz en Antes Sarr

De missie van de Sarr met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek is dat ze klinisch relevant onderzoek willen doen. Daarbij sluiten ze aan bij hiaten die zij tegenkomen in de dagelijkse klinische praktijk. Ze onderzoeken daarom voornamelijk de effectiviteit van behandelinterventies en diagnostische instrumenten. Voorbeelden zijn: Stress en chronische ziekten bij individuen met ASS, ASS & COVID-19 en de effecten van schematherapie bij volwassenen met autisme en een persoonlijkheidsstoornis. 

Parnassia Centrum Dubbele Problematiek

De cliëntengroep van het CDP heeft zowel ernstige verslavings- als psychiatrische problemen. Binnen één behandeling wordt zowel het middelengebruik als de psychologische stoornis behandeld via een toegespitste schematherapie. Hierbinnen is ook aandacht  voor emotie-regulatie en het doorbreken van andere ingesleten patronen. Vanwege een kortere aandachtspanne wordt onderzocht of een kortere schematherapie beter aanslaat bij de cliënten.

Ellen Mogendorff

Aan het woord: Ellen Mogendorff

Ellen Mogendorff, directeur van de stichting Topklinische GGz (TOPGGz), stond aan de wieg van het TOPGGz-keurmerk dat zich richt op de hoogspecialistische ggz in Nederland. We spraken haar.

Alle afdelingen van topggz

Alle TOPGGz-afdelingen

Bekijk alle TOPGGz-afdelingen van Parnassia Groep