"Verslavingen, psychiatrische stoornissen en criminaliteit komen vaak in combinatie met elkaar voor. Een moderne aanpak gericht op problemen op alle levensgebieden voorkomt criminaliteit en overlast." stelt Martijn Koerhuis, specialismeleider Forensische zorg.

Psychiatrie, verslaving en criminaliteit

De helft van de gedetineerden heeft een psychiatrische stoornis of een verslaving. Dertig procent van de gedetineerden heeft een problematisch alcohol- of drugsgebruik. Verder vind je relatief veel mensen met een verstandelijke beperking in gevangenschap; 5-25% is verstandelijk beperkt. Hierdoor lukt het vaak niet het dagelijkse leven op orde te krijgen. De problemen met wonen, werk, sociaal gedrag, financiële problemen en invulling van vrije tijd stapelen zich vaak op. Behandelen van stoornissen en begeleiding bij problemen op deze levensgebieden zijn nodig om terugval in crimineel gedrag te voorkomen.