Forensische zorg

Forensische psychiatrie

200x200+martijn+koerhuis.png

Verslavingen, psychiatrische stoornissen en criminaliteit komen vaak in combinatie met elkaar voor. Een moderne aanpak gericht op problemen op alle levensgebieden voorkomt criminaliteit en overlast." stelt Martijn Koerhuis, directeur behandeling en bedrijfsvoering bij  Forensische Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden van Fivoor.

Fivoor: sterke keten van behandeling, begeleiding en beveiliging

Een sterke keten van behandeling, begeleiding en beveiliging dat is het streven van Fivoor.  Vanaf 1 januari 2018 vormen Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht), Palier (onderdeel van Parnassia Groep) en de Kijvelanden één nieuwe organisatie: Fivoor.

Psychiatrie, verslaving en criminaliteit

De helft van de gedetineerden heeft een psychiatrische stoornis of een verslaving. Dertig procent van de gedetineerden heeft een problematisch alcohol- of drugsgebruik. Verder vind je relatief veel mensen met een verstandelijke beperking in gevangenschap; 5-25% is verstandelijk beperkt. Hierdoor lukt het vaak niet het dagelijkse leven op orde te krijgen. De problemen met wonen, werk, sociaal gedrag, financiële problemen en invulling van vrije tijd stapelen zich vaak op. Behandelen van stoornissen en begeleiding bij problemen op deze levensgebieden zijn nodig om terugval in crimineel gedrag te voorkomen.

Forensische problemen