Asperger

Asperger

jacqueline-bailly-200.png
Het syndroom van Asperger is een van de vormen van autisme spectrum stoornis. Het omgaan met anderen is lastig, maar door training wordt mensen met Asperger geleerd om te gaan met hun beperkingen. Het is niet te genezen.

Wat is Asperger?

Het syndroom van Asperger, vaak 'afgekort' tot Asperger, is een van de vormen van autisme. Heb je het syndroom van Asperger, dan kun je goed praten en goed leren. Jouw intelligentie is normaal of zelfs bovengemiddeld. Taalontwikkeling en –begrip zijn normaal, net als de zelfredzaamheid. Wel heb je problemen in de omgang met anderen. Vaak vind je het lastig om te begrijpen wat andere mensen denken en voelen en soms begrijp je niet wat iemand bedoelt. Het opbouwen én onderhouden van vriendschappen vindt iemand met het Asperger syndroom lastig. Vergeleken met anderen om je heen heb je beperkte interesses en activiteiten. Asperger wordt soms ook aangeduid als syndroom van Asperger, Asperger syndroom of als stoornis van Asperger. Incidenteel wordt het ook wel ziekte van Asperger genoemd. Door Asperger een ziekte te noemen wekt het de suggestie dat het genezen kan worden, maar dat is niet het geval!   

Kenmerken van de stoornis van Asperger

Mensen met het syndroom van Asperger voldoen, soms in meer of mindere mate, aan de volgende kenmerken:

 • Contact met anderen
  De sociale interactie en contacten verlopen moeizaam. Zij vinden het moeilijk zich in te leven in anderen. Oogcontact kan vermeden worden. Sociale regels en gebruiken worden vaak niet begrepen of gevolgd. Soms sluiten zij zich af voor de buitenwereld.
 • Taal en non-verbale communicatie
  Vrouwen en mannen met Asperger blijken vaak grote moeite te hebben om spreekwoorden en gezegden (worden letterlijk genomen of verkeerd begrepen) als ook gelaatsuitdrukkingen goed te interpreteren en daar dan passend op te reageren.  
 • Hobby’s, interesses en activiteiten
  De interesse van vrouwen en mannen met Asperger is opvallend beperkt. Vaak beperkt zich dat tot maar een of twee onderwerpen. Soms kunnen zij voortdurend hetzelfde blijven doen; alleen maar kunnen praten over één specifiek onderwerp of luisteren naar hetzelfde liedje, dezelfde cd.
 • Gevoeligheid voor geluiden, geuren en aanrakingen
  Mensen met Asperger kunnen het niet fijn vinden om aangeraakt te worden. Geuren en geluiden prikkelen ze in negatieve zin.
 • Motorische onhandigheid
  Mensen met Asperger syndroom kunnen ‘onhandiger’ zijn. Het lopen gaat wat houterig, ze laten vaak dingen vallen of pakken het niet goed vast. Dit gaat verder dan de gebruikelijke ongelukjes die iedereen wel eens overkomt.

De symptomen en kenmerken van Asperger verschillen van persoon tot persoon met deze diagnose. In de behandeling voor deze stoornis is er vooral aandacht voor het leren omgaan ermee.

Een kind met Asperger

Ouders hebben vaak al vroeg in de gaten dat hun kind anders is en anders reageert op situaties dan leeftijdsgenoten. Zij merken dat hun kind problemen heeft in de sociale omgang. Een diagnose geeft duidelijkheid, waarna gestart kan worden met een behandeling. Asperger kan niet genezen worden en verdwijnt ook niet naarmate iemand ouder wordt. Wel kunnen ouders en kind geleerd worden om te gaan met Asperger.

Asperger bij volwassenen

Ieder mens heeft zijn eigen eigenaardigheden. Iemand met het syndroom van Asperger hoeft geen zeer afwijkend, en daarmee opvallend gedrag te hebben. Ze zijn net als ieder ander. Uitgebreid onderzoek geeft soms pas uitsluitsel dat er Asperger in het spel is. Dat is een reden dat de diagnose vaak pas op volwassen leeftijd gesteld wordt. Het hebben van Asperger is niet noodzakelijkerwijs een belemmering in je leven.
Maar Asperger kent ook zijn beperkingen. Volwassenen met Asperger kunnen uitblinken in hun interessegebieden, en kunnen tegelijkertijd heel onbeholpen zijn op andere gebieden. Ondanks hun kennis is het heel lastig voor ze om een baan te behouden. Het contact met de collega's verloopt moeizaam. Er kunnen makkelijk misverstanden ontstaan en doordat ze zich afsluiten horen ze er vaak niet helemaal bij. Sollicitatiegesprekken draaien vaak op een teleurstelling uit, omdat taal en non-verbale communicatie (zie hierboven) een obstakel is.  

Behandeling van Asperger

Mensen met Asperger, of het nu een kind of volwassene is, hebben in verschillende mate last van de symptomen van Asperger. Daar wordt de behandeling op afgestemd. De behandeling bestaat uit:

 • Training in sociale vaardigheden en interactie met anderen. Hierdoor leren mensen met Asperger vaardigheden, waardoor sociale omgang met anderen makkelijker gaat verlopen.
 • Psychotherapie (cognitieve gedragstherapie). In deze therapie wordt geleerd hoe om te gaan met eigen emoties.
 • Psycho-educatie. Uitleg over Asperger, de symptomen van dit syndroom, over hoe anderen op iemand met Asperger kunnen reageren en mogelijk misverstanden die door Asperger kunnen ontstaan komen aan bod. Hierdoor zijn mensen met Asperger beter voorbereid op onverwachte situaties.