Volwassenen worden, naarmate de jaren vorderen, steeds gevoeliger voor alcohol. Het lichaam breekt de alcohol langzamer af. Bij gelijkblijvende alcoholconsumptie ontstaan er gezondheidsproblemen.

Een glas alcohol is goed voor je?

Een glas alcohol zou goed zijn tegen problemen met hart en bloedvaten en goed voor de algehele gezondheid. Dat kan gelden voor de gemiddelde mens. Bij de een heeft een slok alcohol hetzelfde effect als een paar glazen bij een ander. Het maakt niet uit of het bier, wijn of gedestilleerd is. Hierin zit evenveel werkzame alcohol per standaard glas. Drinkt iemand meer dan 1 glas dan blijkt deze persoon vaker lichamelijk klachten ontwikkelt. Maar een oudere is geen gemiddeld mens.

Alcohol en medicijnen

Alcohol en medicijnen gaan niet samen. Alcohol kan de werking van de medicijnen versterken of kan dit zodanig verstoren dat de medicijnen niet meer hun werk kunnen doen. Alcoholgebruik, hoe klein ook, moet besproken worden met de behandelaar. Die kan er dan rekening mee houden in het voorschrijven. Als uw behandelaar naar uw alcoholgebruik vraagt, antwoordt dan eerlijk. Dat is beter voor uw eigen gezondheid

Gevolgen van alcohol

Langdurig overmatig alcoholgebruik zorgt voor lichamelijke schade. Denk bv aan leverproblemen. Alcohol kan er bij ouderen ook voor allerlei ongelukken zorgen, zoals vallen en daardoor eventueel iets breken. Door de leeftijd genezen die breuken langzaam. Dit vergroot de kans dat iemand dan in een verpleeghuis moet worden opgenomen.
(Te) veel drinken is niet goed. Probeer te minderen en bespreek uw alcoholgebruik met uw huisarts of behandelaar. Zij kunnen u daarbij helpen.

Alcoholgebruik onder 55-plussers

Het Trimbos-instituut bracht in september 2017 nieuwe onderzoeksgegevens naar buiten over het alcoholgedrag van 55-plusers. De conclusies uit dat onderzoek op een rijtje gezet:

  • In de groep 55-70 jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere volwassenen,
  • Over het algemeen gaan 55-plussers met het ouder worden minder drinken,
  • Bij 55-plussers die al overmatig drinken zien we het tegenovergestelde. Deze groep ouderen gaat met het ouder worden juist meer drinken.
  • Een groot deel van de 55-plussers lijkt zich niet bewust van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid.
  • Overmatige drinkers zijn niet snel geneigd te zijn hulp te zoeken voor hun alcoholgebruik.

Trimbos heeft in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van alcoholgebruik bij 55-plussers. Het onderzoek is samengevat in een factsheet.