Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

200x200+donkerharige+starende+dame+.png
Mensen met een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis, ook wel een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis genoemd (OCPS), ervaren een sterke drang om alles onder controle te hebben. Ze zijn voortdurend bezig om hun taken ordelijk en foutloos te uit te voeren, vaak zonder enige emotie.

Personen met deze persoonlijkheidsstoornis zijn echte perfectionisten en leggen de lat voor zichzelf hoog. Planning, regelmaat, orde en oog voor detail vinden zij erg belangrijk. Sterker nog: zónder zal iemand met een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis niet goed kunnen functioneren. Iemand met deze stoornis is niet erg flexibel en heeft moeite met delegeren.

Iemand met een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis is koppig en zal zijn doen en laten niet snel veranderen. Routine, zowel thuis als op het werk, is erg belangrijk en er wordt verwacht dat collega’s of gezinsleden zich ook aan deze routine houden.

Omdat mensen met deze stoornis altijd maar met hun werk, taken of school bezig zijn blijft er weinig tijd over voor ontspanning, sport of vriendschappen. Deze manier van leven brengt veel stress met zich mee, wat zich kan uiten in een burn-out, angststoornis of lichamelijke klachten.

Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis symptomen

Een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis komt meer bij mannen dan bij vrouwen voor. De dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis symptomen worden vaak al in de puberteit zichtbaar en kunnen toenemen naarmate iemand ouder wordt.

Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis symptomen zijn:

  • Obsessief bezig zijn met regels, details, orde of schema’s. (controledrang/controledwang)
  • Streven naar perfectie
  • Werk en productie gaan ten koste van vrije tijd en/of familie
  • Moeite iemand anders een taak toe te vertrouwen
  • Koppig en star gedrag
  • Overdreven gewetensvol gedrag
  • Een gierige levensstijl. Geld wordt gezien als iets dat bewaard moet worden.

Dwangmatig en vriendschappen

Mensen met een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis stellen hoge eisen aan zichzelf, net als aan hun omgeving en dus ook aan hun relaties. In het algemeen worden vriendschappen alleen opgebouwd als ze er zelf nut van hebben. Door hun zelfverzekerde houding, hun starre en serieuze gedrag en controledrang (soms kun je het ook als controledwang omschrijven) kunnen ze autoritair overkomen op anderen. Het gebrek aan spontaniteit, flexabiliteit en het onvermogen zich aan te passen maken ze moeilijk vrienden.  

Een relatie met een partner

Een relatie met een partner is mogelijk als de ander meegaat in de regels en zienswijze van degene met de dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis. Door de relatie en door het samenzijn met de partner kunnen mensen met dwangmatige persoonlijkheidsstoornissen sociale vaardigheden leren. Hierdoor kunnen ze zich wat soepeler opstellen, minder moeilijk doen.    

Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis behandeling

Patiënten met een dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis stellen vaak zulke hoge eisen aan zichzelf, dat zij niet goed kunnen functioneren. Een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis behandeling met psychotherapie is bewezen effectief.

Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis test

Er bestaat geen dwangmatige persoonlijkheidsstoornis test die je kunt invullen. Onze partner PsyQ heeft wel de beschikking over een algemene  persoonlijkheidsstoornis test die je online kunt maken.

Deze online zelftest is niet specifiek gericht op een dwangmatige- persoonlijkheidsstoornis. De test geeft je een indicatie of je mogelijk een persoonlijkheidsstoornis hebt. Let op! De uitslag van de test geeft je slechts een indicatie en stelt geen diagnose. Als je jezelf in de uitslag herkent is het verstandig contact op te nemen met je huisarts. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een gespecialiseerd behandelaar bij PsyQ, zodat je kunt leren omgaan met een dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.