Gedragsstoornis

Gedragsstoornis

200x200+kind+jeugd+gezin.png

Kinderen en jongeren kunnen baldadig zijn en zich misdragen. Dat hoort bij het jong zijn en het verkennen van grenzen. Maar wanneer wordt dit gedrag een stoornis genoemd?   

Gedragsstoornis, wat is dat?

Als een kind of een jongere minimaal 6 maanden lang opstandig, negatief, vijandig en zelfs gewelddadig gedrag vertoont wordt dit gedefinieerd als een gedragsstoornis.

De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder).

Een gedragsstoornis moet niet worden verward met een ontwikkelingsstoornis. Dan verschilt de ontwikkeling van een kind overduidelijk van die van andere kinderen én er zijn gedragsproblemen. Elk kind is uiteraard anders, maar toch is er wel een gemiddelde ontwikkeling te ontdekken.

Kenmerken gedragsstoornis

Kinderen met een gedragsstoornis hebben een aantal van onderstaande kenmerken of symptomen. De kinderen

 • verzetten zich constant en voortdurend tegen volwassenen
 • zijn niet goed aanspreekbaar
 • willen niet luisteren
 • pesten andere kinderen
 • schelden (verbaal agressief)
 • slaan, vechten, ( de kinderen zijn fysiek)
 • liegen,
 • stelen
 • vernielen dingen
 • zijn gewelddadig. Dat kan verbaal zijn door scheldpartijen of een ander te kleineren.

Een kind hoeft niet alle genoemde kenmerken te hebben. Herken je jouw kind in bovenstaande kenmerken? Bespreek dit dan met je huisarts. Youz, onderdeel van Parnassia Groep, heeft een informatielijn. Op 088 358 88 88 kun je op elke werkdag je vragen stellen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Gevolgen gedragsstoornis

Door een gedragsstoornis worden kinderen met deze stoornis vaak een buitenbeentje. Kinderen met een gedragsstoornis:

 • worden vaak door andere kinderen buitengesloten; in de klas, tijdens het sporten en ook buiten school. Kinderen willen niet met hen spelen.
 • krijgen vaak een leerachterstand. Soms alleen bij bepaalde vakken, soms geldt dit voor alle vakken.
 • hebben het emotioneel moeilijk. Het maken van vriendjes is moeilijk, net als het aangaan van relaties. Telkens buitengesloten worden is niet goed voor het zelfvertrouwen. Dit houdt de gedragsstoornis in stand zover deze niet versterkt wordt hierdoor.

Oorzaak gedragsstoornis

Een gedragsstoornis ontstaat door een combinatie van factoren. Het is een erfelijke afwijking, maar wordt niet altijd van ouders op kind doorgegeven. Daarnaast speelt het karakter van het kind ook een rol, maar ook de omgeving, zoals bijvoorbeeld de opvoeding.

Een school die structuur biedt, vrienden, een goede relatie met de ouders zijn beschermende factoren die kunnen bijdragen aan voorkomen dat een gedragsstoornis zich gaat ontwikkelen.

Behandeling gedragsstoornis

Allereerst zal een psychiater, klinisch psycholoog of gz-psycholoog van Youz (specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie) je kind verder willen onderzoeken om daarmee een diagnose te stellen. Die diagnose bepaalt de behandelaanpak. In de behandeling is niet alleen aandacht voor het kind, maar ook voor de ouders en eventuele andere kinderen in het gezin.

De behandeling begint altijd met psycho-educatie. Hier wordt geleerd wat een gedragsstoornis is en hoe ermee omgegaan moet worden. Dat kan in 1 op 1 gesprekken met de behandelaar, samen de ouders maar bijvoorbeeld ook in een groep. Ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding behoren ook tot de mogelijkheden. De behandelaar kan er meer over vertellen.