Parnassia Groep biedt zeer diverse hulp bij psychische problemen. Samengevat bestaat onze hulp uit:

  • preventie
  • behandeling
  • begeleiding
  • nazorg en terugvalpreventie

Wij bieden laagdrempelige, en ook specialistische zorg en topklinische gezondheidszorg. Dat doen wij met ruim 10.000 deskundige, goed opgeleide professionals en ondersteuners (medewerkers, aangesloten zelfstandige behandelaars, vrijwilligers en stagiairs). Zij zijn werkzaam op 400 locaties, die u vindt vooral in onze drie kernregio's Noord-Holland, Haaglanden, Rijnmond (inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden). In 2016 hebben we meer dan 160.000 patiënten met onze zorg ondersteund in hun herstel.

Heldere specialisaties

Welk psychisch of psychiatrisch probleem u ook heeft, wij helpen u. Het brede palet aan kennis en kunde op het gebied van de ggz is onze kracht. Samen geven wij u de zorg die u nodig heeft.

Bekijk het overzicht van onze specialismen.

Zorgvuldige bedrijfsvoering

Goede zorg kan alleen bereikt worden met een goede bedrijfsvoering. We gaan bewust om met de beschikbare middelen, zodat zoveel mogelijk geld ten goede komt aan uw zorg.