Samen betekenen we meer voor onze patiënten

Samen betekenen we meer voor onze patiënten

200x200++een+vrouw+troost+een+andere+vrouw.png

Mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar alle collega’s van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten.

Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 12.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 181.000 patiënten, vanuit meer dan 500 locaties,  in meer dan 330 gemeenten verspreid over heel Nederland.

Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek.

  • Voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, ouderen en mensen met een migratieachtergrond
  • Hulp in de huisartsenpraktijk, thuis bij patiënten of in de wijk, e-health en digitale poli, poliklinische behandeling, (tijdelijke) opname in een specialistisch of topklinisch programma, voorzieningen voor wonen, dagbesteding en maatschappelijke re-integratie
  • Locaties in heel Nederland, met een focus op de regio's Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond (inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden)