Samen betekenen we meer voor onze cliënten

Samen betekenen we meer voor onze cliënten

Mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar alle collega’s van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten.

Iedereen met psychische problemen kan terecht bij de ruim 13.500 professionals van Parnassia Groep. Wij behandelen en begeleiden jaarlijks ruim 180.000 cliënten. Wij doen dit in kleinschalige behandelteams gevestigd in 70 gemeenten en in en rondom 600 huisartsenpraktijken.

Parnassia Groep biedt ondersteuning bij alle hulpvragen, van lichte tot (zeer) zware problematiek.

  • Voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, ouderen en mensen met een migratieachtergrond
  • Hulp in de huisartsenpraktijk, thuis bij cliënten of in de wijk, e-health en digitale poli, poliklinische behandeling, (tijdelijke) opname in een specialistisch of topklinisch programma, voorzieningen voor wonen, dagbesteding en maatschappelijke re-integratie
  • Locaties in heel Nederland, met een focus op de regio's Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond (inclusief de Zuid-Hollandse Eilanden)

Wij werken elke dag aan een werkomgeving waarin iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten. Ieders talent wordt gezien, gewaardeerd en benut. We sluiten aan op de wensen en behoeften van onze cliënten met oog en gevoel voor diversiteit. Zodat iedereen zich bij ons welkom, veilig en begrepen voelt.