Behandeling van een ontwikkelingsstoornis

Behandeling van een ontwikkelingsstoornis

"Leer- en of gedragsproblemen worden veroorzaakt door lichamelijke of psychische aandoeningen en worden ook wel een ontwikkelingsstoornis genoemd. Voorbeelden zijn: ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, dyslexie. Een ontwikkelingsstoornis heeft consequenties op alle terreinen van je leven, ook wanneer je volwassen wordt", zegt Riekje Rijksen manager bedrijfsvoering bij Lucertis.

Allereerst is het belangrijk om goed te onderzoeken of uw kind inderdaad een ontwikkelingsstoornis heeft. Binnen Parnassia Groep zijn Lucertis en De Jutters hierin gespecialiseerd.

Lucertis observeert en onderzoekt kinderen aan de hand van de intake (het eerste gesprek) en psychologisch/psychiatrisch onderzoeken. Wanneer blijkt dat uw kind een ontwikkelingsstoornis heeft dan biedt Lucertis op maat en in overleg met u de juiste behandeling aan.

De Jutters onderzoekt wat er aan de hand is en samen met u en uw kindje zoeken naar een oplossing zodat het weer beter gaat in uw gezin, het contact met uw kind verbetert en uw kind zich verder goed kan ontwikkelen.