Behandeling van ADHD

Behandeling ADHD

"Als je altijd afgeleid bent, slecht kunt luisteren, onrustig bent en impulsief, dan heeft dat impact op alle aspecten van je leven", aldus Sandra Kooij, werkzaam bij PsyQ. Zij is een van de eerste psychiaters in Nederland die signaleerde dat ADHD ook bij volwassenen voorkomt.

De behandeling van ADHD bestaat vaak uit een combinatie van:

 • informatie geven over ADHD (psycho-educatie)
  De diagnose ADHD kan opluchting geven. Eindelijk een verklaring voor het gedrag. Nu kan ook gericht informatie ingewonnen worden. Parnassia Groep doet dat door psycho-educatie. Dit is uitleg geven over ADHD aan degene met ADHD waardoor deze meer inzicht krijgt in eigen gedrag en duidelijk wordt waarom anderen op een bepaalde manier reageren. Ook familie krijgt door voorlichting meer inzicht in deze stoornis.  
 • online behandeling
  Dit wordt ook wel e-health genoemd. Een online behandeling is altijd in combinatie met een individuele behandeling. Alleen uw behandelaar leest de opdrachten die u maakt.
 • individuele behandeling
  Tijdens de behandeling praat u met een  een psycholoog of sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV). U bespreekt samen met de behandelaar stelt u behandeldoelen vast.
 • groepsbehandeling
  Bij volwassenen wordt in de behandeling vaak gebruik gemaakt van groepen. Daar leert u vaardigheden om zo goed mogelijk om te gaan met de ADHD klachten. Ook is er gelegenheid om onderling ervaringen en tips te delen.
 • medicijnen
  Medicijnen kunnen een (belangrijk) onderdeel uitmaken van de behandeling. Die medicijnen kunnen het contact tussen zenuwcellen beter laten verlopen. Dit zorgt dan voor ondermeer betere concentratie, grote verbetering van gedrag, verbetering van de fijne motoriek en verbetering in het (sociale) contact met anderen.
  De medicijnen wordt afgesteld op uw persoon. Dat is maatwerk. Het kan dus even duren voordat de voor u ideale (combinatie van) medicijnen is gevonden. Het effect van de medicijnen en bijwerkingen bespreekt u met de behandelaar.
 • behandeling van eventueel andere (psychische) problemen
  Soms zorgt ADHD ook voor andere problemen. Angst- en stemmingsstoornissen, depressiviteit en somberheid zijn voorbeelden van aandoeningen die vaak gezien worden bij mensen met ADHD. Medicatie zorgt soms voor slapeloosheid. Deze problemen moeten ook behandeld worden.
 • opname in een kliniek
  Soms werkt de behandeling niet. Dat kan uw leven ontwrichten. U bent dan tijdelijk niet in staat goed voor uzelf te zorgen Dan is een tijdelijke opname in een kliniek mogelijk. Daar kan uitgezocht worden wat er aan de hand is.

Hoe wij helpen bij ADHD

Parnassia Groep heeft diverse behandelprogramma's voor ADHD in huis:

Kortdurende hulp, Basis GGZ

Specialistische hulp bij ADHD

 • kinderen en jongeren kunnen terecht bij De Jutters en bij Lucertis 
 • PsyQ biedt behandeling voor volwassenen kunnen terecht andeling ADHD bij volwassenen bij PsyQ

Levenslooppoli ADHD

ADHD heb je, je leven lang. Bij iedere fase in je leven hoort begeleiding die daarop afgestemd is. Daarom heeft Parnassia Groep een Levenslooppoli ADHD opgericht. Hierin werken Lucertis, De Jutters in Den Haag (de beide kind- en jeugdonderdelen van Parnassia Groep) en PsyQ, specialist in psychomedische programma's voor volwassenen, nauw samen.
De zorg die wij leveren groeit mee, door de jaren heen, altijd afgestemd op degene met ADHD.