Behandeling van ADHD

Behandeling ADHD

Sandra+Kooij.png

"Als je altijd afgeleid bent, slecht kunt luisteren, onrustig bent en impulsief, dan heeft dat impact op alle aspecten van je leven", aldus Sandra Kooij, werkzaam bij PsyQ. Zij is een van de eerste psychiaters in Nederland die signaleerde dat ADHD ook bij volwassenen voorkomt.

De behandeling van ADHD bestaat vaak uit een combinatie van:

 • informatie geven over ADHD (psycho-educatie)
  Weten wat je hebt kan opluchting geven, maar ook verdriet. Eindelijk een verklaring voor de dingen die zijn misgegaan. Nu kan ook gericht informatie ingewonnen worden. Parnassia Groep doet dat door psycho-educatie. Dit is uitleg geven over ADHD en helpt enorm om jezelf beter te begrijpen. Ook wordt duidelijk waarom anderen op een bepaalde manier reageren. Ook familie krijgt door voorlichting meer inzicht.
 • online behandeling
  Dit wordt ook wel e-health genoemd. Een online behandeling kan zowel individueel als in een groep. Hiervoor maken wij gebruik van de SuperBrains app. Voor de start van de behandeling kan hier al mee gestart worden, bijvoorbeeld met eigen doelen, psycho-educatie en contact met ervaringsdeskundigen.
 • individuele behandeling
  Tijdens de behandeling praat je met een psycholoog of verpleegkundig specialist en arts. Samen met de behandelaar stel je je behandeldoelen vast.
 • groepsbehandeling
  Bij volwassenen wordt in de behandeling vaak gebruik gemaakt van groepen. Daar leer je vaardigheden om zo goed mogelijk om te gaan met de ADHD klachten. Ook is er gelegenheid om onderling ervaringen en tips te delen. Dit kan zowel online als face-to-face.
 • medicijnen
  Medicijnen maken een belangrijk onderdeel uit van de behandeling. Meer informatie over ADHD en medicatie.
 • behandeling van eventueel andere (psychische) problemen
  ADHD gaat vaak gepaard met andere problemen, zoals angstproblemen, slaapproblemen en verslaving.
 • opname in een kliniek
  Soms werkt de behandeling onvoldoende, bijvoorbeeld bij ernstige depressie of ernstige verslaving. Dat kan je leven ontwrichten. Je bent dan tijdelijk niet in staat goed voor jezelf te zorgen. Dan is een tijdelijke opname in een kliniek mogelijk. Daar kan uitgezocht worden wat er aan de hand is.

Hoe wij helpen bij ADHD

Parnassia Groep heeft diverse behandelprogramma's voor ADHD in huis:

Kortdurende hulp, Basis GGZ

Specialistische hulp bij ADHD

 • kinderen en jongeren kunnen terecht bij Youz
 • PsyQ biedt behandeling voor volwassenen met ADHD