Elnathan Prinsen over het belang van TOPGGz, onderzoek en kennisdeling

Elnathan+Prinsen+200.jpg
"Als instelling hebben we de taak zo goed mogelijke zorg te bieden. Als grote ggz-organisatie hebben wij ook een verantwoordelijkheid in het genereren van kennis over wat dan goede zorg is. Onderzoek kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. TOPGGz-afdelingen zorgen door hun onderzoek voor nieuwe kennis in een bredere puzzel van zorgvraag en behandeling", begint Elnathan Prinsen, psychiater en portefeuillehouder zorg in de raad van bestuur, het gesprek.

Parnassia Groep heeft 8 afdelingen die een TOPGGz-keurmerk voeren. En een aantal andere afdelingen binnen PG werkt toe naar het behalen van dat keurmerk. “Investeren in kennis is noodzakelijk. Voor meer begrip van psychische problemen en om daarmee een betere behandelaanpak te kunnen ontwikkelen, maar ook om collega’s te stimuleren en uit te dagen. Dat geeft werkplezier en voldoening. We zijn continu, door de hele organisatie heen, op zoek naar manieren om de zorg te verbeteren. Dat zit in de cultuur van PG; nieuwsgierig en kritisch blijven als basis voor zorgvernieuwing."

'We kijken hoe een hooggespecialiseerde zorginterventie een plek heeft in de herstelgerichte en integrale benadering van de cliënt als mens en niet alleen als cliënt'

Richtinggevende keuzes

Als PG moeten we meer strategisch gaan nadenken welke kant we op willen met ons TOPGGz-onderzoek, vervolgt Elnathan. “We kunnen niet alles doen, gegeven de hoeveelheid middelen en mensen die we hebben. We moeten dus keuzes maken in welk onderzoek we investeren en daarmee ook in welk onderzoek niet. Het moet gaan om die terreinen waar onze inzet noodzakelijk is om de zorg verder te brengen, dus onderzoek wat onze cliënten en hulpverleners helpt. En hierbij kijken hoe een hooggespecialiseerde zorginterventie een plek heeft in de herstelgerichte en integrale benadering van de cliënt als mens en niet alleen als cliënt." Dat zijn onderwerpen waar we het binnen PG over moeten hebben. De komende tijd wordt een plan ontwikkeld hoe wij als PG onze kennisinfrastructuur en ons onderzoeksbeleid willen vormgeven. Dit doen we met elkaar, met alle betrokken partijen.”

'Laat afdelingen vaker de TOPGGz-afdelingen opzoeken en vragen om consultatie en medebehandeling'

Leren is leuk, delen van kennis ook

"We maken afspraken met TOPGGz-afdelingen hoe zij hun kennis en expertise kunnen inzetten voor alle cliënten en hulpverleners binnen Parnassia Groep. Dit wordt door de afdelingen omarmd, omdat dit past in hun beeld hoe zij bijdragen aan de kwaliteit van de zorg van Parnassia Groep als geheel. Een breed probleem in de zorg is dat de implementatie van opgedane kennis nog wel eens lastig is. Binnen PG moeten we die implementatie van kennis zo goed mogelijk faciliteren", aldus Elnathan.

Hij denkt wel dat we elkaar meer moeten opzoeken dan nu het geval is. "Laat afdelingen vaker de TOPGGz-afdelingen opzoeken en vragen om consultatie en medebehandeling. TOPGGz-afdelingen moeten daar dan uiteraard wel voor openstaan. TOPGGz-afdelingen delen hun kennis al vaak pro-actief op diverse manieren delen met afdelingen, maar dit kan op sommige plekken nog beter. En ook onderling liggen er nog kansen voor samenwerking tussen TOPGGz–afdelingen zowel binnen als buiten PG. Zo ontwikkelen we naar kennis- en lerende netwerken. Een mooi voorbeeld zijn onze TOPGGz-afdelingen van Youz en PsyQ op het gebied van eetstoornissen, zij werken samen met andere afdelingen binnen PG, maar ook met Emergis, in een samenwerkingsconstructie. Ik denk dus dat we de kenniscyclus, waarbij voor de cliëntenzorg relevante kennis binnen PG wordt ontwikkeld, verspreid en geïmplementeerd, nog kunnen verbeteren."

'We moeten integraal naar problemen gaan kijken; een transdiagnostische insteek van ons onderzoek zonder specialistische kennis te verliezen'

Samenwerken is de trend

Elnathan: “Een ernstige stoornis is nooit eendimensionaal. We moeten integraal naar problemen gaan kijken. Dus een transdiagnostische insteek van ons onderzoek zonder specialistische kennis te verliezen.” Dan is samenwerking een logisch gevolg? “Ja. We moeten keuzes maken. Dat is ook een onderdeel van een visie, want dat is een verdeling van schaarste. Hoe gaan we mensen en middelen inzetten."

Meer over TOPGGz

Lees meer over alle 8 TOPGGz-afdelingen van Parnassia Groep en het interview met Ellen Mogendorff, directeur van de stichting Topklinische GGz. 

Lees meer