Farmacogenetica

Poli farmacogenetica intro

Op de speciale polikliniek Farmacogenetica kunnen mensen met een psychiatrische diagnose medicatie-advies op maat krijgen op basis van hun farmacogenetisch profiel. Hier wordt bekeken of iemand de best passende medicatie kan krijgen in de juiste dosering als gebruik wordt gemaakt van farmacogenetische informatie. Initiatiefneemster is psychiater en klinisch farmacoloog dr. Roos van Westrhenen.

Bijwerkingen of ineffectiviteit van medicatie

Alle cliënten met problemen bij psychofarmaca gebruik (zoals bijwerkingen of ineffectiviteit) zijn welkom. Het is wel van belang om van te voren even te overleggen want voor sommige medicatie zijn (nog) geen dosering adviezen beschikbaar, zoals b.v. ADHD medicatie.

Doe mee aan het PSY-PGx onderzoek

Op dit moment zijn we voor dit project hard op zoek naar mensen met een stemmings-, angst- of psychotische stoornis, die bijwerking of beperkt effect hebben gehad van een antidepressivum of antipsychoticum en gaan wisselen van medicatie. Lees meer over het onderzoek en hoe je je kunt aanmelden via onderstaande button. 

Meer over PSY-PGx

Ervaringsverhaal Evelien

Ervaringsverhaal Evelien

Evelien Metz heeft al 14 jaar last van chronische pijnklachten. De voorgeschreven medicatie hielp enigszins, maar ze heeft altijd last gehad van bijwerkingen. Psychiater Roos van Westrhenen van de poli Farmacogenetica onderzocht het DNA van Evelien en gaf haar medicatie-advies op maat.

'Er is nu eindelijk licht aan het einde van de tunnel'

Poli farmacogenetica - verwijsbrief

Verwijsbrief

Voor een bezoek aan de poli is een verwijzing nodig door bijvoorbeeld de huisarts of psychiater. Wanneer er sprake is van meer bijwerkingen dan gebruikelijk  of de medicatie onvoldoende werkt (ineffectiviteit van medicatie) is er sprake van een medische indicatie. In dat geval vergoeden zorgverzekeraars de kosten.

'Door rekening te houden met DNA kun je medicatie beter afstemmen'

Roos van Westrhenen, gepromoveerd psychiater en klinisch farmacoloog Parnassia Groep Amsterdam, houdt zich al sinds 2013 bezig met de invloed van DNA op de werking van medicijnen. Op haar poli farmacogenetica onderzoekt zij op basis van DNA wat de best passende medicatie en dosering voor de individuele patiënt is.

Lees het interview

Medicatie-advies

Op de poli Farmacogenetica worden geen behandelingen uitgevoerd, maar wordt alleen medicatie-advies gegeven. Hiervoor is nodig dat mensen 2 maal komen binnen een periode van 4-6 weken. De eerste maal wordt voorlichting gegeven, alle benodigde informatie gecheckt en psychiatrisch onderzoek verricht, inclusief vragenlijsten, en wordt ook DNA afgenomen. Het tweede consult worden DNA uitslagen doorgenomen en het medicatie advies op maat dat inmiddels is opgesteld met patiënt doorgenomen en aan de verwijzer terug gerapporteerd.

Het staat je vrij dit advies wel of niet op te volgen. In een later stadium wordt kort om terugkoppeling gevraagd zodat we kunnen evalueren of verwijzers en patiënten tevreden zijn over het (medicatie)advies per mail of telefoon.

Voor alle aanmeldingen of vooroverleg kun je contact opnemen en ook komt Roos indien mogelijk graag eens langs om meer te vertellen over genetische testen in de psychiatrie.

Contact opnemen

Heb je vragen of wil je meer informatie over de poli Farmacogenetica? Mail dan naar farmacogenetica@parnassiagroep.nl of bel naar 06 – 57 94 03 68

Ervaringsverhaal Anja

Ervaringsverhaal Anja

Hoewel Anja* (57) baat heeft bij medicatie voor haar (winter)depressies, houden de heftige bijwerkingen haar tegen om er weer mee te beginnen. Toen ze van de mogelijkheid van een medicatie-advies op maat, ofwel Farmacogenetica, hoorde, besloot Anja te onderzoeken of dit ook wat voor haar kon zijn. En dat bleek een schot in de roos.

'Het bleek dat ik inderdaad een enzymtekort heb'

Veelgestelde vragen farmacogenetica

Veelgestelde vragen

Alleen mensen met een psychiatrische diagnose en al eerder problemen met gebruik van psychiatrische medicatie. Cliënten kunnen worden aangemeld via het aanmeldformulier.
De wachtlijst fluctueert maar is meestal zo’n 2-3 maanden vanaf moment dat alle informatie correct is aangeleverd.
Nee. Iedereen wordt gelijk behandeld, wel geldt voor cliënten die al bekend zijn bij Parnassia Groep dat veel van de benodigde informatie al in het cliëntendossier beschikbaar is waardoor afspraken waarschijnlijk sneller kunnen worden ingepland.