Banner EEN - TOPGGz

Intro EEN - TOPGGz

Eetstoornis Experts Netwerk is een nauwe samenwerking tussen Youz, PsyQ en Emergis. We bundelen onze krachten in één zorgprogramma eetstoornissen voor alle leeftijden: alle nodige zorg en behandeling voor iedereen met eetproblemen op drie locaties in Nederland: Den Haag, Rotterdam en Goes.

Door samen te werken en gebruik te maken van op elkaar aansluitende behandelmodellen kunnen we één zorgprogramma eetstoornissen aanbieden voor kinderen, jongeren en volwassenen. ÉÉN biedt zowel individuele behandelingen als groepsbehandelingen; ambulant, deeltijd of (poli)klinisch. Lees meer over onze behandelingen

TOPGGz

De samenwerkende zorgprogramma’s eetstoornissen hebben op maandag 15 maart 2021 het TOPGGz-keurmerk verkregen. Hiermee heeft het samenwerkingsverband bewezen aan strenge criteria te voldoen. De Stichting Topklinische GGz kent dit keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

“ÉÉN heeft iets geweldigs en bijzonders neergezet. Het is de 50ste afdeling met een TOPGGz-keurmerk. Voor het eerst is hiermee bovendien een netwerk gecertificeerd waarin meerdere ggz-instellingen samenwerken. Met het keurmerk voor ÉÉN geven jullie cliënten de garantie dat ze ergens terecht kunnen waar aantoonbaar hoogspecialistische zorg geboden wordt” 
Ellen Mogendorff, directeur van de Stichting Topklinische GGz, bij de overhandiging van het certificaat. 

Wist je dat - EEN - TOPGGz

Wist je dat...

  • ÉÉN is een nauwe samenwerking tussen Youz, PsyQ en Emergis op het gebied van eetstoornissen;
  • ÉÉN op 15 maart 2021 een TOPGGz-keurmerk heeft gekregen;
  • Eetstoornissen behoren tot de psychische aandoeningen die het moeilijkst te behandelen zijn;
  • Er een signalenkaart bestaat met daarop de meest voorkomende symptomen van de verschillende eetstoornissen.

EEN - Wie werken er - TOPGGz

ÉÉN: wie werken er? 

Het Eetstoornis Experts Netwerk heeft een aantal boegbeelden; deskundigen op het gebied van eetstoornissen:


v.l.n.r: Martie de Jong, Wijbrand Hoek, Sebastian Cardona en Laura Moerland

Martie de Jong (PsyQ)

Martie de Jong is klinisch psycholoog, P-opleider Haaglanden en boegbeeld binnen het TOPGGz netwerk. Ze is verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het behandelaanbod eetstoornissen binnen het eetstoornis experts netwerk, waarin de nationale en internationale richtlijnen en zorgstandaarden leidend zijn en zij betrokken is bij vernieuwen van de zorg en het uitzetten van wetenschappelijk onderzoek. Lees verder.

Sebastian Cardona (Youz)

Sebastian Cardona is psychiater en werkzaam bij Eetstoornis experts voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Daarnaast is hij directeur zorg bij Youz, regio Rijnmond. Ook is hij als senior onderzoeker betrokken bij de onderzoekslijnen eetstoornissen bij jeugd bij Parnassia Groep en Eetstoornis Experts Netwerk. Lees verder.

Wijbrand Hoek (PsyQ)

Wijbrand Hoek is voormalig decaan van de Parnassia Groep Academie en voormalig hoofdopleider psychiatrie. Als behandelend psychiater is hij actief bij PsyQ Eetstoornissen in Den Haag. Wijbrand is voornamelijk gespecialiseerd in complexe eetproblematiek. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek is Wijbrand ook aan ÉÉN verbonden. Lees verder.

Laura Moerland (PsyQ)

Laura Moerland is verpleegkundig specialist en werkzaam als regiebehandelaar volwassenen bij Eetstoornis Experts. Daarnaast is zij als senioronderzoeker direct betrokken in de begeleiding van onderzoek bij verpleegkundigen in opleiding tot specialist en uitvoer van lopend onderzoek gericht op een behandelaanbod bij mensen met langdurige eetstoornissen. Lees verder.