Banner Sarr TOPGGz

SARR intro

De afdeling Sarr Autisme Rotterdam (Sarr) is hét expertisecentrum op het gebied van autisme. Kinderen en volwassenen met (het vermoeden van) een autisme spectrum stoornis kunnen hier terecht voor diagnostiek en verschillende behandelingen. Zij hebben vaak al elders zorg ontvangen met onvoldoende resultaat. Vaak is er sprake van autisme in combinatie met een andere psychische aandoening, zoals ADHD, persoonlijkheidsproblematiek of een verstandelijke beperking. Ook cliënten met autisme en bijkomende emotieregulatieproblematiek of systeemproblematiek (opvoedingsvragen, complexe ouderbegeleidingsvragen of relatieproblematiek) kunnen hier terecht.

Sarr Autisme Rotterdam is gevestigd op de Dynamostraat 18 in Rotterdam en is onderdeel van Youz (jeugd) en Antes (volwassenen). Cliënten komen uit verschillende gemeenten in en rond de regio Rijnmond. 

Wist je dat - SARR

Wist je dat...

  • Sarr al meer dan 40 jaar bestaat;
  • De afdeling sinds 21 juni 2021 een TOPGGz-afdeling is;
  • Er jaarlijks gemiddeld 425 cliënten in zorg zijn (inclusief deeltijdbehandeling);
  • Cliënten gemiddeld 1 tot 2 jaar in behandeling zijn (zo lang als nodig, zo kort als mogelijk);
  • Bij ongeveer 30% van de cliënten verbetering of herstel optreedt gedurende de behandeling bij de Sarr (voor meer info topggz.nl);
  • Een maatschappelijke doelstelling (school, dagbesteding of het aangaan van sociale contacten) vaak onderdeel uitmaakt van het behandelplan;
  • Sarr oog heeft voor het gehele systeem om de cliënt heen;
  • Cliënten een gemiddeld rapportcijfer van een 8 geven voor hun behandeling.

Uitgelicht raster Sarr