Paginakop leden bestuur en structuur

Stephan Valk

StephanValk-200.jpg

Stephan Valk is lid raad van bestuur van Parnassia Groep. Per 15 november jl. heeft hij het voorzitterschap van de raad van bestuur overgedragen aan Anita Wydoodt. In deze functie vindt hij een combinatie van zorg en bedrijfsvoering. Een combinatie die hem in staat stelt de behandeling voor psychiatrische patiënten steeds te verbeteren.

Hij groeit op in Rijswijk en Den Haag, waar hij de HAVO doet en vervolgens de accountancy-variant van de HEAO afrondt. Hij komt tot de conclusie dat accountancy alleen niet voldoende is. Hij besluit psychiatrisch verpleegkundige te worden. Na vijf jaar in deze baan, studeert hij verder voor registeraccountant aan de VU. In 1995 treedt hij in dienst bij Parnassia als circuitdirecteur GGZ voor Ouderen. In 2004 wordt Valk lid van de raad van bestuur van Parnassia Groep met als aandachtsgebied financiën. Sinds 2010 is hij voorzitter geweest van de raad van bestuur. Daarnaast is hij bestuurslid bij De Nederlandse GGZ.

Interviews

 • De perverse prikkel is uit het systeem geslagen’
  Corona en de dood van een zorgbeveiliger drukten bij Parnassia Groep een grote stempel op 2021. Daarnaast stonden de komst van het nieuwe zorgprestatiemodel, de transfertafels en diverse zorginnovaties op de agenda. Bestuursvoorzitter Stephan Valk blikt terug. (Zorgvisie, februari 2022, premium artikel)
 • ‘Aanbesteden maakt meer kapot dan je lief is’
  Een rechtszaak voeren om zorg te kunnen blijven leveren, is geen pretje. Wat doet dat met je organisatie? Wat levert het op? Stephan Valk voerde de afgelopen twee jaar drie grote rechtszaken – en won ze allemaal. ‘Het is niet fijn, maar het moet gebeuren.’ (Zorgvisie, mei 2021, premium artikel)
 • Weet wie op je wachtlijst staat
  In Rotterdam werken zes ggz-zorgaanbieders en een zorgverzekeraar samen om de wachttijden te verminderen. Coöperatie VGZ en zorgaanbieder Parnassia Groep blikken terug op de Transfertafel. Hoe vonden zij elkaar en wat is het advies voor andere regio’s? (NZa-Specials 05, september 2020)
 • GGZ NL tekent bezwaar aan tegen lagere ggz-tarieven
  Stephan Valk pleit namens GGZ Nederland dat de NZa en de zorgverzekeraars moeten uitgaan van reële tarieven, die rekening houden met de bezettingsnormen, net zoals bij verpleeghuizen is gebeurd. Ggz-instellingen kunnen nu alleen de minimale bezettingsnorm inzetten. Dat is natuurlijk kwalitatief zeer ongewenst en onveilig voor zowel patiënten als voor collega’s. (Zorgvisie, 12 augustus 2019)
 • Op weg naar een mentaal gezonde, veilige en inclusieve samenleving
  “Meer vertrouwen in professionals en 50% minder regelgeving. Dát hebben we nodig.”, aldus Stephan Valk." Online magazine GGZ Nederland, februari 2019.
 • Horizontaal toezicht dempt marktwerking in ggz
  Stephan Valk ziet horizontaal toezicht als een stap op weg naar minder marktwerking in de zorg, in Zorgvisie 21 mei 2019
 • BNR zorgvernieuwers:  Stephan Valk schetst een beeld van de ggz, en hoe de regeldruk en administratieve lasten de innovatie in de ggz frustreert en geeft zijn visie 'hoe de dienstverlening van morgen eruit moet zien'. BNR, podcast 12 maart 2019
 • 'Je kunt alle ruimte uit een organisatie persen, maar dan gaat zo'n organisatie kapot'
  Stephan Valk gaat in op de ontwikkeling van de organisatie Parnassia Groep, schaalgrootte, maatschappelijke ontwikkelingen als administratieve lasten en vertrouwen geven aan de sector. E-magazine GGZ Totaal, uitgave oktober 2017. (blader met de pijltoetsen.)